Medarbejdertilfredshed

I Ase gennemfører vi hvert andet år en kulturmåling, hvor
vores kolleger anonymt kan udtrykke deres mening om en række forretningsmæssige og menneskelige forhold i Ase.

I seneste kulturmåling fra 2012 scorer vi den gode stemning i
Ase til 4.41 på en 5-punktsskala. Desuden trives vi i vores job
med scoren 4.53, ligesom vi varmt kan anbefale Ase som
arbejdsplads med scoren 4.53.

Vi scorer desuden højt på fysisk og psykisk sundhed. I den seneste medarbejdersundhedsundersøgelse fra 2013 mener 85% af os, at vores samlede helbredsbillede er godt eller meget godt.