Priser og udbetalinger

Ase er en af Danmarks billigste a-kasser. Som medlem betaler du ikke mere end højst nødvendigt for at være økonomisk sikret i tilfælde af arbejdsløshed.

I tabellen herunder kan du se, hvad det koster at være medlem af vores a-kasse fra 1. januar 2017, hvis du er lønmodtager. Beløbet er fradragsberettiget. Bemærk, at vi opkræver betaling hvert kvartal.

A-kasse uden efterlønsbidrag 2017
  Pr. måned Pr. kvartal
Administration                                                    138,- 414,-
A-kasse bidrag 340,- 1.020,-
ATP bidrag 9,- 27,-
I alt 487,- 1.461,-
A-kasse Med efterlønsbidrag 2017
  Pr. måned Pr. kvartal
Administration                                                 138,- 414,-
A-kasse bidrag 340,- 1.020,-
ATP bidrag 9,- 27,-
Efterlønsbidrag 495,- 1.485,-
I alt 982,- 2.946,-

 

 

Udbetalingssatser for 2017

I tabellen herunder kan du se, hvad du kan få udbetalt i ydelse fra os i 2017. Det gælder ydelser som fx dagpenge, efterløn og skattefri præmie.

Udbetalingssatser 2017
  Pr. måned Pr. år
Dagpenge Maks 18.403,- 220.836,-
82% - sats (dimittender med forsørgerpligt) 15.080,- 181.080,-
71,5% - sats (dimittender uden forsørgelsespligt) 13.158,- 157.896,-
50% sats (unge < 25 år, ingen uddannelse)
(udbetales efter særlige regler)
9.202,- 110.424,-
VEU-godtgørelse (pr. dag) 679,-  
Efterløn 2017
  Pr. måned Pr. år
Inden to år med efterlønsbevis Maks. 16.747,- 200.964,-
Efter to år med efterlønsbevis
(særlige regler)
Maks. 18.395,- 220.740,-
Skattefri præmie 2017
  Kr. pr. kvartal Kr. pr. år
Optjening af skattefri præmie 13.244,- 52.976,-