Dårligt vejr? Send dine medarbejdere på efteruddannelse

Står du over for at hjemsende medarbejdere på grund af dårligt vejr, så overvej muligheden for at sende dem på efteruddannelse. Det kan opkvalificere arbejdskraften i din virksomhed, og du kan tilmed få refusion for det.

Efteruddannelse i stedet for hjemsendelse.PNG

Hvis du er selvstændig i håndværkerbranchen og typisk har meget udendørsarbejde, kender du sikkert til dårligt vejr i en sådan grad, at det forhindrer dig og dine medarbejdere i at udføre jeres opgaver.

I den slags situationer sender du måske ofte dine medarbejdere hjem, indtil vejret igen viser sig fra solsiden.

Send dine medarbejdere på efteruddannelse

Men du har faktisk den mulighed, at du kan sende dine medarbejdere på efteruddannelse i stedet for at sende dem hjem. På den måde kan du opkvalificere dine medarbejdere, samtidig med at du får kompenseret noget af den løn, du udbetaler til dem.

Kompensationen hedder VEU-godtgørelse og udbetales blandt andet i forbindelse med:

  • AMU-kurser
  • Visse enkeltfag på erhvervsuddannelser
  • Visse deltidsuddannelser på niveau med erhvervsuddannelser

Du kan også få godtgørelse for andre uddannelsesforløb. Dem kan du læse mere om på ase.dk.

Sådan får du refusion

Der er to måder at få finansieret din medarbejders efteruddannelse på:

  • For at du kan få refusionen, skal du betale fuld løn til din medar-bejder under kursusforløbet
  • Hvis du synes, det er for dyrt at betale fuld løn under din medarbejders efteruddannelse, kan du aftale med ham, at han får VEU-godtgørelsen udbetalt. Han får altså ikke løn under uddannelsen.

I begge tilfælde er det et krav, at uddannelsen foregår i arbejdstiden.

Hvor stor er refusionen?
Du kan få en godtgørelse på 80 procent af højeste dagpengesats. Det svarer i 2016-tal til 680 kroner pr. dag. Du kan få godtgørelse for 7,4 timer om dagen fem dage om ugen - det er lig med de 37 timer, som ofte udgør en normal arbejdsuge.

Er din medarbejder på deltidsuddannelse, bliver godtgørelsen beregnet i forhold til antallet af undervisningstimer.

Du kan læse mere om regler og ansøgningsmuligheder på veug.dk

MÅLRETTEDE NYHEDER PÅ NETTET OG VIA MAIL
Har du brug for nyheder om lønmodtageres, lediges eller efterlønsmodtageres muligheder og pligter, kan du læse vores nyheder på ase.dk under ”presse og nyheder”.

Får du dagpenge eller efterløn, sender vi automatisk nyhedsbreve til dig, hvis vi har din mailadresse. Du kan logge dig ind på mitase.dk og se under ”mine oplysninger” for at sikre dig, at vi har din mailadresse.

-----------------------------------

Læs hele magasinet

Ase Nyt Forside Asedk