Vær opmærksom på uopsigelighed under sygdom

Sygdomsramte medarbejdere på overenskomst kan ikke altid opsiges i den første tid af sygdommen. Derfor bør du være opmærksom på overenskomstens bestemmelser på området. Hvis du handler i strid med bestemmelserne, kan det i sidste ende koste dyrt.

sygdom.PNG

Der er stor forskel på den bod, man som arbejdsgiver kan få for at bryde overenskomsten, men der kan ofte være tale om store beløb. Læg dertil, at medarbejderen har mulighed for at kræve erstatning.

Eksempel på overenskomst
Ofte vil du i overenskomsten skulle lede efter de rigtige paragraffer i forbindelse med afsnit om opsigelsesvarsler.

Et eksempel på en formulering af uopsigeligheden under sygdom kunne være:
”Medarbejdere, der har krav på opsigelsesvarsel, kan ikke under dokumenteret sygdom opsiges inden for de første tre måneder af den periode, hvori de på grund af sygdom er uarbejdsdygtige.”

Bestemmelserne om uopsigelighed varierer dog fra overenskomst til overenskomst, da det er de fagrelevante parter på arbejdsmarkedet, der forhandler dem.

120-dages-reglen for funktionærer
Hvis du har funktionærer ansat, så bør du kigge nærmere på funktionærloven. Den har bestemmelser om den såkaldte 120-dages-regel. Den er kun gældende, hvis den er særskilt aftalt for den enkelte medarbejder.

Er den aftalt, betyder det, at hvis medarbejderen har været syg i 120 dage, kan han/hun afskediges med et forkortet varsel på en måned til en måneds udgang – uanset anciennitet. Afskedigelse kan tidligst ske på dag 121 og senest dag 129 – og det kan kun ske, hvis medarbejderen stadig er syg.

Har du ikke aftalt 120-dages-reglen med din medarbejder, gælder de almindelige regler for opsigelsesvarsel også under sygdom - og en eventuel opsigelse skal naturligvis være sagligt begrundet.

Funktionærlov og overenskomst eller ej - du bør i alle tilfælde være opmærksom på opsigelsesvarsler i forbindelse med sygdom, hvis du gerne vil undgå at komme i klemme økonomisk.

Er du i tvivl om vilkårene for opsigelse af medarbejdere, kan du som medlem af Ase Selvstændig få gratis juridisk rådgivning på 7013 7013.

 

MÅLRETTEDE NYHEDER PÅ NETTET OG VIA MAIL
Har du brug for nyheder om lønmodtageres, lediges eller efterlønsmodtageres muligheder og pligter, kan du læse vores nyheder på ase.dk under ”presse og nyheder”.

Får du dagpenge eller efterløn, sender vi automatisk nyhedsbreve til dig, hvis vi har din mailadresse. Du kan logge dig ind på mitase.dk og se under ”mine oplysninger” for at sikre dig, at vi har din mailadresse.

 

-----------------------------------

Læs hele magasinet

Ase Nyt Forside Asedk