Blev ikke behandlet på lige fod med de fastansatte: Vikar fik 82.000 kr.

En vikar fik ikke samme løn som de fastansatte hos Arla. Vikaren fik derfor i en konkret højesteretsdom tilkendt 82.000 kr. i godtgørelse og efterbetaling. Dermed er der for første gang sat punktum i en sag om vikarloven, som blev indført i 2013.

OBS

Illustration: daniellebrandt.dk

Vikarer, der er udsendt for bureauer uden overenskomst, skal behandles på samme vilkår som de fastansatte i brugervirksomheden. Det står klart og tydeligt i vikarloven, som blev indført i 2013.

Det var dog ikke klart og tydeligt for bureauet Labvikar, som udsendte en af deres vikarer til Arla i Hobro. De fastansatte medarbejdere blev aflønnet med en overenskomstmæssig timeløn, laboranttillæg, pension, fridage samt en opsparingsordning.

Samlet udgjorde disse løndele 144 kr. Labvikar konverterede disse løngoder til én samlet timeløn på 150 kr., men vikarbureaet kunne ikke dokumentere, at det var aftalt med vikaren.

Desuden var der et personligt tillæg på mindst 4.000 kr. om måneden til de fastansatte, som vikaren ikke fik.

Højesteret: Både vikarlov og ansættelsesbevislov overtrådt da vikariatet stoppede, krævede medarbejderens fagforening efterregulering af fridage, opsparingsordning, pensionsbidrag og personligt tillæg samt godtgørelse for overtrædelse af ligebehandlingsprincippet.

Ifølge Højesteret var det i orden, at opsparingsordningen var blevet konverteret til en løndel. Men fridagene og arbejdsgiverens del af pensionsbidraget tjente særlige formål, og derfor var det en overtrædelse af ligebehandlingsprincippet at konvertere disse til løndele til én samlet timeløn.

Desuden vurderede Højesteret, at vikaren var berettiget til det personlige tillæg.

Højesteret tilkendte derfor konkret medarbejderen en efterbetaling af fridage, arbejdsgivers pensionsbidrag og personligt tillæg samt en godtgørelse på 15.000 kr. for overtrædelse af vikarloven.

Sagen gav også anledning til, at der skulle afregnes en godtgørelse efter ansættelsesbevisloven. Godtgørelsen blev fastsat til 10.000 kr.

Indholdet i ovenstående er af generel juridisk karakter og kan ikke erstatte konkret juridisk rådgivning.

Har du også nyttig viden, du vil dele?
Nærmest dagligt kommer der nye regler og love, der alle på den ene eller anden måde griber ind i den måde, du driver virksomhed på.

På denne side giver vi indsigt i en eller flere regler, der kan have betydning for dig som selvstændig.

Falder du over en regel, som du mener, at Ase bør forklare, så kontakt  os påb alleredaktorer@ase.dk eller ring på 7013 7013.

 

Læs hele magasinet

Ase Nyt Forside Asedk