Pension - planlagt alderdom giver størst frihed

De færreste selvstændige skænker pension mange tanker til daglig. Det uheldige resultat af det er, at mange selvstændige risikerer en alderdom på smalhals.

Pension 1077Px

Af: Lone Vibe Nielsen - Illustration: daniellebrandt.dk

Glæden ved at være herre i eget hus vejer tungt for mange selvstændige. Men den udvises ofte uden en langsigtet pensionsstrategi. For mange selvstændige kan det betyde, at de er nødt til at arbejde til langt ud over pensionsalderen for at opretholde en fornuftig økonomi.

Risikabelt kun at satse på firmaet
Mens ni ud af ti lønmodtagere indbetaler til pension, er det kun godt halvdelen af de selvstændige erhvervsdrivende, der sparer op til pensionen. Mange sparer for lidt op – og lever i øvrigt ofte længere, end de regner med.

”For mange selvstændige ligger det dybt i deres DNA, at al opsparing sker i virksomheden. Men det kan meget let vise sig at være en både risikabel og dyr strategi, hvis de for sent opdager, at virksomheden er mindre værd, end de havde regnet med. Selvom det er fornuftigt at skabe en robust virksomhed, kan den sjældent stå alene som opsparing,” siger Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase.

Mange virksomheder kan slet ikke sælges. Ejeren er simpelthen selve virksomheden. Når murermesteren i enhver provinsby vil sælge, ved byens øvrige murermestre godt, at de alligevel får kunderne, når virksomheden først er lukket. Så hvorfor købe den. Sådan er det inden for mange brancher.

Tvangsopsparing nej tak
I værste fald kan den selvstændige erhvervsdrivende stå helt uden opsparing. Faktisk sparer op mod 77.000 selvstændige så lidt op til pension, at regeringen i sin 2025 plan vil have dem omfattet af en obligatorisk opsparingsordning.

Den samme ordning som de godt 700.000 danskere, typisk uden for arbejdsmarkedet, der ingen pension har af betydning, bliver tilknyttet.

”En sådan tvangsordning for selvstændige erhvervsdrivende løser på ingen måde de selvstændiges pensionsudfordring, men vil i stedet skabe et unødigt bureaukrati."

"Ase har derfor bl.a. overfor den ansvarlige minister protesteret mod ordningen og peget på, at de erhvervsdrivende selv efterlyser mere fleksible muligheder for frivillige indbetalinger. Der er brug for at rydde ud i reglerne – ikke at gøre dem mere komplicerede,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

Fornuftigt at spare op
Den tvungne opsparing skal ifølge regeringen sikre, at selvstændige har en smule på kistebunden, hvis den nuværende politiske vilje til at supplere folkepensionen for små indkomster bortfalder. Og det kan meget vel blive tilfældet i takt med, at økonomien strammer til, og gruppen af danskere på pension eskalerer.

”At spare op til alderdommen er ubetinget fornuftigt, og de timer, der investeres i at få en frivillig pensionsopsparing på benene i tide, vil være givet godt ud,” siger Karsten Mølgaard Jensen.

God beskyttelse ved konkurs
Hvis din personligt ejede virksomhed går neden om og hjem, risikerer du uden pensionsopsparing at stå tilbage uden en krone, også på privatsiden.

Derimod vil eventuelle kreditorer have meget svært ved at gøre udlæg i en pensionsopsparing. Som selvstændig erhvervsdrivende kan pensionsopsparingen derfor ses som en risikodækning i forhold til eventuelle konkursscenarier.

Har du omvendt skudt overskuddet ind i virksomheden og derudover afdraget et boliglån, risikerer du at stå tilbage uden nogen midler ved en eventuel personlig konkurs.

Selvstændige erhvervsdrivende har ganske vist andre muligheder for at beskytte deres personlige formue. Men få af dem er så gode som en pensionsopsparing.

Mere fleksible opsparingsmuligheder vil få;

  • to ud af fem til at spare mere op,
  • hver fjerde, der i dag ikke sparer op, til atgøre det,
  • hver anden, der allerede sparer op, til at øge opsparingen.

 Kilde: Ase analyse

-----------------------------------

Læs hele magasinet

Ase Nyt Forside Asedk