Spørg eksperten - Kommunen har stoppet refusion af sygedagpenge - hvad gør jeg?

Pigefigur Med Laptop

SPØRGSMÅL:
Jeg betaler i øjeblikket fuld løn til en medarbejder, mens han er syg. Efter en måned begyndte jeg at få sygedagpengerefusion fra kommunen, men refusionen er nu stoppet, fordi han ikke har sendt nogle blanketter til kommunen. Kan jeg bare trække et beløb i hans løn, som svarer til den mistede refusion? 

SVAR:
Nej. Selvom din medarbejder ikke har opfyldt sine forpligtelser over for kommunen, kan du ikke trække ham i løn. Du skal altså stadig betale fuld løn, selvom du ikke modtager refusion fra kommunen.

Der er en udvej
Det kan virke urimeligt, at det rammer dig økonomisk, når din syge medarbejder forsømmer sine pligter over for kommunen. Derfor kan du gøre følgende, hvis der er en risiko for, at du mister sygedagpengerefusion på en medarbejder.

Giv din medarbejder en skriftlig påmindelse om, at forsømmelser over for kommunen vil blive modregnet i lønnen. I så fald kan du modregne den mistede refusion. Og det kan du gøre, indtil medarbejderen igen lever op til betingelserne for udbetaling af sygedagpenge.

Vi anbefaler dog til enhver tid, at du søger konkret juridisk rådgivning, inden du trækker din medarbejder i løn.

Hvorfor mister medarbejderen retten til sygedagpenge?
Medarbejderen kan for eksempel miste retten til sygedagpenge, hvis han;

  • udebliver fra samtaler med kommunen,
  • ikke sender skemaer retur, eller
  • ikke indhenter en lægeerklæring efter anmodning

Hvorfor mister du retten til sygedagpengerefusion?
Din ret til at få sygedagpengerefusion afhænger af, om din medarbejder har ret til sygedagpenge fra kommunen. Forsømmer han sine pligter over for kommunen, mister han retten til sygedagpenge. Du vil derfor miste retten til refusion.

Venlig hilsen
Marie Hillersborg Esmati

Marie Hillersborg Med Bjælke

Spørg eksperten er stedet, hvor du kan spørge om alt, der har noget med din virksomhed at gøre. Det kan fx være a-kasseregler, økonomi og jura. Svarene fra vores eksperter er af generel karakter og kan ikke erstatte egentlig juridisk rådgivning. Ase og vores samarbejdspartnere påtager sig intet ansvar for tab, der måtte være forårsaget af direkte eller indirekte brug af information i Ase Nyt.

-----------------------------------

Læs hele magasinet

Ase Nyt Forside Asedk