Tema - Generationsskifte uden turbulens

Per Christensen har drevet rejsebureauet Ruby Rejser sammen med tre andre siden 70´erne. Men sidste år valgte de at sælge virksomheden. Forløbet omkring ejerskiftet var udramatisk, men ikke uden følelser.

Perchristensen 1200X800px

Af: Thomas Telving – Foto: Martin Dam Kristensen

”På et eller andet tidspunkt, når man har arbejdet sammen i 40 år, begynder man at mangle inspiration. Samtidig blev vi ældre, og nogle af os ønskede at trappe lidt ned. Den fælles retning faldt os ikke helt så naturligt, som den plejede. Det fik os til at tænke, om det så måske var bedre at stoppe end at fortsætte,” forklarer tidligere medejer af rejsebureauet Ruby Rejser, Per Christensen.

Ase Nyt har spurgt ham, hvordan den første overvejelse om at ejerskifte forretningen kom på banen. Svaret er, som det fremgår, udramatisk. Alligevel var der følelser i spil, da de fire ejere, som havde drevet rejsebureauet sammen siden de var unge, skulle lukke en ny kaptajn ind i cockpittet.

Omsorg for firmaets fremtid
”Selve salget var vi faktisk ikke bekymrede ved. Ængstelsen gik mere på, hvem der kom til at føre hjertebarnet videre,” siger Per Christensen. En følelse, han tror, han deler med mange selvstændige.

”Det er ikke lige meget, hvordan arven bliver forvaltet. Man har jo medarbejdere, man føler ansvar for og tilknyt-
ning til. Man har også produkter og i det hele taget en virksomhed, man er stolt af,” fortæller han.

Levedygtigt uden gamle ejere
Ængstelsen var dog ikke større, end at beslutningen blev truffet enstemmigt og i god ro og orden. Der blev lagt følere ud i branchen og ført dialog med forskelige, indtil køberen kom fra uventet kant, nemlig via Ruby Rejsers revisor, som havde en interesseret køber, der viste sig at være den helt rigtige.

”Når man sælger en virksomhed, kan der opstå bekym-ringer hos køberen om, hvor meget den er værd, når ejerne forsvinder. Det kunne vi godt mærke i vores dialog. Men køberen havde et stort branchekendskab og havde i det hele taget analyseret tingene grundigt. Så han vidste præcis, hvad han gik ind til, og at kvaliteterne ved Ruby Rejser ikke hang på få personer,” forklarer Per Christensen.

Det spillede også en rolle for køberen, at personalet fortsatte i virksomheden, og at sælgerne forpligtede sig til at fortsætte et stykke tid. Per Christensen fortsatte i øvrigt selv i godt et år. En af de fire tidligere ejere er stadig ansat.

Pensionsopsparing i god tid
Per Christensen og Co. gjorde ikke et stort nummer ud af at strømline virksomheden, før de solgte. Forretningen var sund og veldrevet, så der var ikke behov for store
forandringer. Men én vigtig forberedelse havde de gjort.

”Opbygning af egenkapital i virksomheden var til at starte med en væsentlig del af vores pensionsopsparing. Men den ville vi jo kun kunne aktivere, hvis ikke vi løb ud i store underskud. Og selvom man har en sund forretning, er der aldrig nogen sikkerhed for, hvordan det går, den dag man gerne vil sælge,” siger Per Christensen.

Ejernes bevidsthed om, at alle forretninger kan gå op og ned, betød, at ingen af dem var svære at overbevise, da de i 2003 blev anbefalet at supplere værdien af virksomheden ved lave en pensionsopsparing.

Hvad Ruby Rejser blev solgt for forbliver mellem sælgere og køber, men de tidligere ejere er sikret en pension og har måske også råd til at rejse lidt indimellem. 

En salgbar virksomhed

 • Ruby Rejser har løbende udviklet både teknologi, produkter og service i takt med markedets behov. Det har ikke været med salg for øje, men det har været alfa og omega for ejerskiftet
 • Når folk køber en rejse, er det ifølge Per Christensen virksomhedens navn, der er vigtigt snarere end én person. Er ejeren afgørende for produktet, giver det andre udfordringer
 • Ruby Rejser var bl.a. robuste, fordi de havde forskellige varer på hylderne og en grundlæggende købestærk kundekreds
 • Per Christensen fortæller, at han har studeret med folk, der har tjent væsentligt mere end ham. Men virksomheden har handlet mere om livskvalitet end om penge. I sidste ende har den drivkraft dog gjort firmaet værdifuldt. Også da det skulle sælges
 • Ruby Rejser var ifølge Per Christensen ikke specielt godt beskrevet ved salget. Men mange dygtige nøglemedarbejdere fulgte med, og Per selv blev også i en lang overgangsperiode

Historien om Ruby Rejser

 • Ruby Rejser blev stiftet i 1974 af en gruppe studiekammerater på Aarhus Universitet
 • I starten var produktet skirejser til studerende, men det blev senere udvidet til at handle om aktiv ferie i bredere forstand
 • Der gik en årrække, før alle de involverede kunne leve af forretningen
 • Flere af stifterne er uddannet inden for økonomi og har blandt andet undervist i iværksætteri – det viste sig at være nyttigt i forhold til selv at drive virksomhed
 • Ruby Rejser fik i 80´erne gavn af den for længst afskaffede iværksætterstøtte. Den var startskuddet til at gøre firmaet til en fuldtidsbeskæftigelse for stifterne
 • Per Christensen foreslog selv at tage sit vandreudstyr på, da han skulle møde Ase Nyts fotograf. Han har begge ben på jorden, og livet med Ruby Rejser har handlet mere om 
  livskvalitet end om penge.

Fra direktør til efterlønner
Ase Nyt kom i kontakt med Per Christensen, fordi han søgte efterløn, så ud over afkastet fra virksomheden og den opsparede pension er efterlønnen også en del af hans økonomi.

Præcis som ved ejerskifte er det i forhold til efterløn klogt at være tidligt ude. Ring til Ase på 7013 7013, hvis du vil drøfte pension og efterløn.

-----------------------------------

Læs hele magasinet

Ase Nyt Forside Asedk