09-12-2016

Sådan ser dit kontingent ud i 2017

I forbindelse med årsskiftet regulerer vi vores kontingentpriser. Overordnet betyder det marginale ændringer. Her er et overblik.

  • A-kasse kontingent

Dit a-kasse kontingent er i 2017 på 487 kr. om måneden før skat mod hhv. 467 kr. (lønmodtagere) og 480 kr. (selvstændige) i 2016. 2017-prisen er dermed ens for selvstændige og lønmodtagere.

  • Foreningskontingent

Har du et foreningsmedlemskab af Ase Selvstændig, vil du også her opleve en lille ændring: 67 kr. om måneden før skat i 2017 mod 54 kr. i 2016 (ekskl. moms). Prisen på et medlemskab af Ase Lønmodtager er uændret og koster fortsat 67 kr. om måneden før skat. Altså samme pris uanset foreningsmedlemskab.

  • Satser

Satserne på dagpenge og øvrige ydelser er statsreguleret. Du kan se 2017-satserne for selvstændige her og for lønmodtagere her.

Nyt i 2017: Seniormedlemskab
Som noget nyt tilbyder vi fra januar 2017 et særligt seniormedlemskab af vores a-kasse til kun 138 kr. om måneden. Har du nået pensionsalderen, er det måske noget for dig.

Læs mere her:

Seniormedlemsskab for selvstændige

Seniormedlemskab for lønmodtagere