Dagpenge

For at få dagpenge som selvstændig skal du være endeligt ophørt med at drive virksomhed. Fra den dag du ophører med din virksomhed, går der som hovedregel tre karens-uger, før du kan få dagpenge. Husk også at tilmelde dig på jobcentret.

Du kan få op til 220.740 kr. om året (2017-tal) i dagpenge før skat. Det svarer til 18.395 kr. om måneden før skat (2017-tal).

Værd at vide

Spørgsmål og svar

Gælder der særlige regler, hvis jeg er gået konkurs?

Ja, hvis du er ophørt med din virksomhed pga. konkurs eller tvangsauktion, kan du få dagpenge allerede en uge efter ophøret.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Som reglerne er nu, kan du få dagpenge i op til to år.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg bliver ledig fra min selvstændige hovedbeskæftigelse, men vil fortsætte med en anden selvstændig bibeskæftigelse?

Som ledig kan du få supplerende dagpenge til drift af en selvstændig bibeskæftigelse, hvis du bl.a. kan sandsynligøre, at dit arbejde i virksomheden til enhver tid kan udføres uden for normal arbejdstid. Du skal have tilladelse af os til at drive virksomheden. Får du tilladelsen, kan du normalt få dagpenge i op til 78 uger. 

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg lukker min virksomhed midlertidigt?

Ja, du kan få dagpenge, hvis din virksomhed er udsat for en helt ekstraordinær begivenhed som fx brand og er nødt til at ligge stille i en periode.

Skal jeg som selvstændig opfylde et arbejdskrav?

Ja, du skal have haft arbejde, der svarer til 52 ugers fuldtidsarbejde inden for de seneste tre år.

Kan jeg få dagpenge, mens jeg er på jobsøgning i udlandet?

Ja. Du har flere muligheder for at søge job i udlandet, mens du er på dagpenge:

  • Du kan rejse til udlandet og søge arbejde når som helst, hvis du rejser ud og hjem samme dag.
  • Du kan få dagpenge i op til fem dage, hvis du skal til en jobsamtale i udlandet, og du før afrejsen har dokumenteret over for os og jobcentret, at du skal til en ansættelsessamtale.
  • Du kan få dagpenge i op til tre måneder, hvis du tager til et EU- eller EØS-land for at søge arbejde. Det er en mulighed, hvis du har været ledig i mindst fire uger. Du skal have ret til dagpenge, den dag du rejser, og have søgt om tilladelse fra os inden afrejsen. Kontakt os i god tid, så vi kan godkende din ansøgning.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg er på dagpenge?

Der er mange rettigheder og pligter, når man modtager dagpenge. Du skal derfor være omhyggelig med at sætte dig ind i betingelserne for at kunne få dagpenge.