De selvstændiges stemme

De selvstændiges stemme er vores panel for selvstændige erhvervsdrivende. Her tager vi temperaturen på dansk erhvervsliv og bruger den viden, panelet giver os, til at blive hørt i den offentlige debat. Til fordel for selvstændige som dig.

Medlemmer af panelet får løbende tilsendt spørgeskemaer med spørgsmål om livet som selvstændig i Danmark. De svar, vi får retur, er værdifuld viden for os og interessant viden for politiske beslutnings-tagere. Derfor indgår resultaterne i de PR-analyser, vi jævnligt sender ud i medierne.

Vi bruger også panelet i andre sammenhænge. Se et par eksempler her:

  • Fra De selvstændiges stemme ved vi, at mange selvstændige døjer med at inddrive betalinger, både fra offentlige og private kunder. Derfor har vi udviklet et nyt tilbud til vores selvstændige medlemmer om gratis inkassorådgivning.
  • 1-2 gange om året offentliggør vi vores konjunkturanalyse, som er med til at vise politikere og offentlighed, hvordan tilstanden er blandt landets erhvervsdrivende. Svarene er hentet hos De selvstændiges stemme.
  • Med henvisning til en analyse blandt deltagerne i De selvstændiges stemme har vi skabt opmærksomhed om offentlige myndigheders manglende forståelse for det at drive selvstændig virksomhed.