Søgeresultat

Du søgte efter: dagpenge

Her vises 16 til 30 ud af 297 resultater

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet

072 respondenter, som har været ledige på dagpenge og er kommet tilbage i job i løbet af 2013.

Regler i forhold til vikarjob

til ét års fuldtidsarbejde, og du må gerne begynde at "spare op", mens du stadig er på dagpenge. Supplerende dagpenge Du har mulighed for at få supplerende dagpenge, hvis du får et vikariat på nedsat tid. ... Når du har opbrugt dine 30 uger med supplerende dagpenge, kan du vælge at sige dit vikariat op, og gå tilbage til at få almindelige dagpenge uden en karantæne.

De gule sider til ledige

Har du i dagpengeperioden allerede brugt 208 uger med dagpenge, kan du slet ikke få forlænget dagpengeperioden. ... november 2010 med ret til dagpenge i 104 uger. Du er ledig i hele perioden og har derfor opbrugt din dagpengeperiode den 28.

Sygdom i påsken

januar har der været forskellige regler for, hvilken slags dagpenge du kan modtage, når du er syg. Nu er det muligt at få dagpenge fra Ase i de første 14 dage af din sygdom, hvis du: du ikke har arbejde på nedsat tid du ... Du kan også læse om reglerne i vores brochure "Værd at vide - når du skal på dagpenge".   Sygdom i påsken Der findes forskellige former for dagpenge under sygdom.

Selvstændig selvom du får løn

Tro og love Er du ansat i din ægtefælles virksomhed, kan du dog som hovedregel få dagpenge eller efterløn, selvom din ægtefælle fortsætter virksomheden. ... dk kan du i vores brochurer læse mere om dagpenge og efterløn i forhold til selvstændig virksomhed.

Dagpenge til pasning af sygt barn

, at du skal have arbejdet i mindst 13 uger som lønmodtager eller har ret til almindelige dagpenge Rammerne for udbetaling Du har ret til fuld dagpengesats. ... omkring barnets sygdom Vær opmærksom på, at det ikke er a-kassen, der udbetaler dine dagpenge. Det er derimod Udbetaling Danmark, der har opgaven.

Dyrker du kunsten ved siden af dagpengene?

Og det har en klar rolle at spille i forhold til, om du har ret til supplerende dagpenge eller dagpenge på "almindelige" vilkår. ... tidligere har været din hovedbeskæftigelse, har du mulighed for at søge om supplerende dagpenge. På den måde kan du tage betaling for din kunst, samtidig med at du modtager dagpenge.

Frigørelsesattest: Husk din arbejdsgivers underskrift med det samme

Hvor længe og hvordan kan jeg få supplerende dagpenge? Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. ... Hvor meget kan jeg få? Når du er deltidsansat, beregner ASE de supplerende dagpenge ud fra din dagpengesats.

Kollektiv julelukning og dagpenge

beslutter sig for at holde ferielukket i julen, har du mulighed for at få almindelige dagpenge. Det kræver dog, at du ikke har krav på løn under ferie og heller ikke har ret til ... Betingelserne for at få dagpenge ved kollektiv ferielukning Hele virksomheden eller hele den afdeling, du arbejder i,

Virksomhedslukning og dagpenge i julen

beslutter sig for at holde ferielukket i julen, har du mulighed for at få almindelige dagpenge. Det kræver dog, at du ikke har krav på løn under ferie og heller ikke har ret til ... Betingelserne for at få dagpenge ved kollektiv ferielukning Hele virksomheden eller hele den afdeling, du arbejder i, skal

De gule sider til lønmodtagere

Du kan derfor ikke få ret til dagpenge under lukningen. For at få ret til dagpenge under kollektiv ferielukning skal du opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge. ... har ret til feriegodtgørelse eller feriedagpenge, kan du i nogle tilfælde få almindelige dagpenge under lukningen. Du kan kun få dagpenge for de dage, hvor du er forhindret i at arbejde på grund af arbejdspladsens kollektive

Lukker din arbejdsplads ned i sommerferien?

Retten til dagpenge For at få dagpenge skal du først have afholdt al ferie med løn, feriegodtgørelse eller feriedagpenge. ... Sådan får du dagpenge ved kollektiv ferielukning Hele virksomheden eller hele den afdeling, du arbejder i,

Lav løn kan koste dig dagpengene

at spille i beskæftigelseskravet, idet arbejde til for lav løn kan gå ud over retten til dagpenge. Vi giver et eksempel på et fiktivt medlem, som mistede retten til dagpenge, fordi hendes lønsats var for lav. ... For i yderste tilfælde kan det betyde, at du mister retten til dagpenge, hvis du igen bliver ledig.

Opsigelse og dagpengekarantæne

et lidt barsk ord, men det er, hvad det betyder: Nemlig en periode, hvor du ikke kan få dagpenge fra Ase eller en anden a-kasse. ... Det svarer til, at du ikke kan få udbetalt dagpenge i 111 timer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20