Søgeresultat

Du søgte efter: dagpenge

Her vises 16 til 30 ud af 271 resultater

Tidligere lediges evaluering af beskæftigelsessystemet

072 respondenter, som har været ledige på dagpenge og er kommet tilbage i job i løbet af 2013.

Også ASE-medlemmer kan få mere i dagpenge

Også ASE-medlemmer kan få mere i dagpenge Billigere hos ASE Synes du som ASE-medlem, at HK´s ordning lyder attraktiv, så fortvivl ... Også ASE-medlemmer kan få mere i dagpenge Fagforeningen HK/Kommunal har netop vedtaget, at deres medlemmer fremover får 4.

Regler i forhold til vikarjob

Samtidig kan du "sætte timerne ind på en konto" til genoptjening af dagpengeretten. For igen at få ret til dagpenge, skal du inden for en periode på tre år have haft 1. ... Ny sats Din dagpengesats bliver beregnet ud fra de sidste tre måneders løn, inden du gik på dagpenge. Er der gået et år, siden du gik på dagpenge, vil der blive beregnet en ny sats, hvis du

De gule sider til ledige

Har du i dagpengeperioden allerede brugt 208 uger med dagpenge, kan du slet ikke få forlænget dagpengeperioden. ... juli 2010 fået dagpenge i mindst 104 uger. Du fik derfor ikke forkortet din dagpengeperiode ved dagpengereformen i 2010.

Selvstændig selvom du får løn

Du skal som selvstændig opfylde nogle helt andre betingelser for at få ydelser som dagpenge og efterløn end som lønmodtager. Din dagpenge- og efterlønssats bliver også beregnet efter andre regler. ... Som selvstændig kan du for eksempel som hovedregel først få dagpenge eller efterløn, når du kan dokumentere, at din virksomhed er endeligt ophørt.

Dagpenge til pasning af sygt barn

, at du skal have arbejdet i mindst 13 uger som lønmodtager eller har ret til almindelige dagpenge Rammerne for udbetaling Du har ret til fuld dagpengesats. ... Dagpenge til pasning af sygt barn Af: Frank Rasmussen Hvis du har et barn under 18 år, der er

Dyrker du kunsten ved siden af dagpengene?

Og det har en klar rolle at spille i forhold til, om du har ret til supplerende dagpenge eller dagpenge på "almindelige" vilkår. ... De timer, som du bruger på din kunst, skal du oplyse på dine dagpengekort. De vil så blive modregnet dine dagpenge. Vi har ikke nævnt alle detaljer omkring kunstnerisk virke og dagpenge her.

Frigørelsesattest: Husk din arbejdsgivers underskrift med det samme

Læs mere om supplerende dagpenge Hvis du vil have det fulde overblik over reglerne for supplerende dagpenge, kan du downloade vores brochure "Vejledning - arbejde på nedsat tid". ... Du skal derfor have udbetalt supplerende dagpenge for 15 timer. Vi forudsætter, at du er berettiget til den højeste dagpengesats, som i 2013 udgør 801 kroner om dagen.

Kollektiv julelukning og dagpenge

Kollektiv julelukning og dagpenge Af: Frank Rasmussen Hvis din arbejdsgiver beslutter sig for at holde ferielukket i julen, ... beslutter sig for at holde ferielukket i julen, har du mulighed for at få almindelige dagpenge. Det kræver dog, at du ikke har krav på løn under ferie og heller ikke har ret til

De gule sider til lønmodtagere

Du kan derfor ikke få ret til dagpenge under lukningen. For at få ret til dagpenge under kollektiv ferielukning skal du opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge. ... denne gang læse om følgende emner: Ferie og feriedagpenge Kollektiv ferielukning og dagpenge HUSK   Ferie og feriedagpenge Der er et par frister, du skal være opmærksom

Lukker din arbejdsplads ned i sommerferien?

Retten til dagpenge For at få dagpenge skal du først have afholdt al ferie med løn, feriegodtgørelse eller feriedagpenge. ... Du kan kun få dagpenge for de dage, hvor du ikke kan arbejde på grund af arbejdspladsens kollektive ferielukning.

De gule sider til lønmodtagere

Hvis du vil søge om dagpenge Husk at tilmelde dig jobcentret som dagpengemodtager den første dag, du er ledig. ... Mulighed for dagpenge ved siden af virksomhed Har du lønarbejde som hovedbeskæftigelse, og vil du begynde at

Huskeliste til dig, der afslutter din uddannelse i år

    Søg dagpenge Hvis du vil søge om dagpenge, så ring til os på 7013 7013. ... du har været indmeldt i ASE i over et år, kan du med dine dimittendrettigheder modtage dagpenge fra din første ledighedsdag.

Huskeliste til dig, der bliver færdig med din uddannelse i år

   Søg dagpenge Hvis du vil søge om dagpenge, så ring til os på 7013 7013. ... du har været indmeldt i ASE i over et år, kan du med dine dimittendrettigheder modtage dagpenge fra din første ledighedsdag.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19