Søgeresultat

Du søgte efter: dagpenge

Her vises 16 til 30 ud af 285 resultater

Sygdom i påsken

januar 2015 har der været forskellige regler for, hvilken slags dagpenge du kan modtage, når du er syg. Nu er det muligt at få dagpenge fra Ase i de første 14 dage af din sygdom, hvis du: du ikke har arbejde på nedsat tid du ... Du kan også læse om reglerne i vores brochure "Værd at vide - når du skal på dagpenge".   Sygdom i påsken Der findes forskellige former for dagpenge under sygdom.

Selvstændig med lønmodtagerarbejde - har jeg ret til dagpenge?

Dagpenge i 78 uger Mette skal være opmærksom på, at når det drejer sig om dagpenge med bibeskæftigelse, har hun kun ret til dagpenge i 78 uger, forudsat at hun vurderes til ... opmærksom på, at når det drejer sig om dagpenge med bibeskæftigelse, har hun kun ret til dagpenge i 78 uger, forudsat at hun vurderes til at have ret til dagpenge. Hun har også den mulighed at lukke sin virksomhed helt ned.

Godt nyt til medlemmer med kortvarige erhvervsuddannelser

Det vil sige, at du godt kan komme til at vente et stykke tid på dagpengene – især hvis du ikke har ret til dagpenge fra første ledighedsdag. ... Det har i de senere år betydet et afslag på dagpenge.  Det ændrer sig fra 2.

Selvstændig selvom du får løn

Tro og love Er du ansat i din ægtefælles virksomhed, kan du dog som hovedregel få dagpenge eller efterløn, selvom din ægtefælle fortsætter virksomheden. ... dk kan du i vores brochurer læse mere om dagpenge og efterløn i forhold til selvstændig virksomhed.

A-kasse for lønmodtagere

Du kan også få dagpenge og efterløn. ... i dagpenge hver måned (2016-sats).

Blogging: Selv den mindste gave har indflydelse på dine dagpenge

Når du har selvstændig bibeskæftigelse ved siden af dine dagpenge, begrænses din ret til dagpenge til 78 uger. Du kan dog maksimalt få dagpenge inden for den almindelige dagpengeret. ... De ydelser, du modtager for din blogging, vil derfor have indflydelse på dine dagpenge på to måder: Nemlig at du bliver trukket i dagpenge for de timer, du bruger til at blogge, og på selve perioden, hvor du har ret til dagpenge.

Sådan kommer du af med en karantæne

bliver afviklet De 111 timer vil kun blive trukket i de timer, hvor du har ret til dagpenge. Karantænen er altså ikke afviklet efter tre kalenderuger, men først når timerne er ... Du har dog et vikarjob og ret til supplerende dagpenge. Men du har også 111 timers karantæne, du skal have afviklet, fordi du er blevet erklæret

Dyrker du kunsten ved siden af dagpengene?

Og det har en klar rolle at spille i forhold til, om du har ret til supplerende dagpenge eller dagpenge på "almindelige" vilkår. ... tidligere har været din hovedbeskæftigelse, har du mulighed for at søge om supplerende dagpenge. På den måde kan du tage betaling for din kunst, samtidig med at du modtager dagpenge.

Virksomhedslukning og dagpenge i julen

beslutter sig for at holde ferielukket i julen, har du mulighed for at få almindelige dagpenge. Det kræver dog, at du ikke har krav på løn under ferie og heller ikke har ret til ... Betingelserne for at få dagpenge ved kollektiv ferielukning Hele virksomheden eller hele den afdeling, du arbejder i, skal

Dom over Uber: Uberkørsel er ulovligt og er ikke selvstændig virksomhed

Det betyder også, at du hverken kan leve op til beskæftigelseskravet eller få dagpenge, hvis du melder dig ledig. Uberkørsel og supplerende dagpenge er heller ikke muligt Hvis du på et tidspunkt opsiges som lønmodtager og herefter kører for ... kører for Uber som selvstændig bibeskæftigelse, vil du ikke kunne få supplerende dagpenge – igen fordi Uberkørsel er ulovlig virksomhed. For at få dagpenge skal du derfor dokumentere, at Uberkørslen er ophørt.

Du kan snart forlænge din dagpengeperiode på en fleksibel måde

praktisk betyder den fleksible genoptjening, at du kan vælge at forlænge din ret til dagpenge, hvis du får et arbejde i din dagpengeperiode. ... De opsparede løntimer, kan du dog først veksle til dagpenge efter udløb af dagpengeretten.

AirBnB og GoMore har betydning for dine dagpenge

Din dagpengeret begrænses Når du har selvstændig bibeskæftigelse, begrænses din ret til dagpenge til 78 uger. ... 00 – risikerer du at miste din ret til dagpenge. For i det tilfælde anses du ikke for at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.

Tjek dagpengene på sms

Tjek dagpengene på sms Vil du gerne vide, hvornår dine dagpenge tikker ind på kontoen, kan du tilmelde dig Ases sms-service. ... LED_Tjek dagpengene på sms Du tilmelder dig under "mine oplysninger" på mitase.

Opsigelse og dagpengekarantæne

et lidt barsk ord, men det er, hvad det betyder: Nemlig en periode, hvor du ikke kan få dagpenge fra Ase eller en anden a-kasse. ... Det svarer til, at du ikke kan få udbetalt dagpenge i 111 timer.

Spørg eksperten

Når det drejer sig om dagpenge med bibeskæftigelse, bør du være klar over, at du så kun har ret til dagpenge i 78 uger. ... at svare på dit spørgsmål, for det kan være svært at vurdere, om du har ret til dagpenge på baggrund af din selvstændige virksomhed eller som lønmodtager.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19