Søgeresultat

Du søgte efter: dagpenge

Her vises 16 til 30 ud af 231 resultater

De gule sider til ledige

Har du i dagpengeperioden allerede brugt 208 uger med dagpenge, kan du slet ikke få forlænget dagpengeperioden. ... november 2010 med ret til dagpenge i 104 uger. Du er ledig i hele perioden og har derfor opbrugt din dagpengeperiode den 28.

Lukker din arbejdsplads ned i sommerferien?

Retten til dagpenge For at få dagpenge skal du først have afholdt al ferie med løn, feriegodtgørelse eller feriedagpenge. ... Sådan får du dagpenge ved kollektiv ferielukning Hele virksomheden eller hele den afdeling, du arbejder i, skal

Sygdom i påsken

januar har der været forskellige regler for, hvilken slags dagpenge du kan modtage, når du er syg. Nu er det muligt at få dagpenge fra Ase i de første 14 dage af din sygdom, hvis du: du ikke har arbejde på nedsat tid du ... Du kan også læse om reglerne i vores brochure "Værd at vide - når du skal på dagpenge".   Sygdom i påsken Der findes forskellige former for dagpenge under sygdom.

Selvstændig med lønmodtagerarbejde - har jeg ret til dagpenge?

Dagpenge i 78 uger Mette skal være opmærksom på, at når det drejer sig om dagpenge med bibeskæftigelse, har hun kun ret til dagpenge i 78 uger, forudsat at hun vurderes til ... opmærksom på, at når det drejer sig om dagpenge med bibeskæftigelse, har hun kun ret til dagpenge i 78 uger, forudsat at hun vurderes til at have ret til dagpenge. Hun har også den mulighed at lukke sin virksomhed helt ned.

De gule sider til lønmodtagere

Du kan derfor ikke få ret til dagpenge under lukningen. For at få ret til dagpenge under kollektiv ferielukning skal du opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge. ... har ret til feriegodtgørelse eller feriedagpenge, kan du i nogle tilfælde få almindelige dagpenge under lukningen. Du kan kun få dagpenge for de dage, hvor du er forhindret i at arbejde på grund af arbejdspladsens kollektive

Spørg eksperten

Når det drejer sig om dagpenge med bibeskæftigelse, bør du være klar over, at du så kun har ret til dagpenge i 78 uger. ... at svare på dit spørgsmål, for det kan være svært at vurdere, om du har ret til dagpenge på baggrund af din selvstændige virksomhed eller som lønmodtager.

De gule sider til lønmodtagere

til at begynde eller fortsætte driften af din selvstændige virksomhed, mens du er på dagpenge. For at få dagpenge skal du bl. ... Det skyldes, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Vilkårene når du er på dagpenge Hvis du får tilladelse til at drive virksomhed, samtidig med at du er på dagpenge, kan du

Ny dagpengeaftale vedtaget

4) Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/ eller den særlige uddannelsesydelse. 5) Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. ... Nyt dagpengeudspil fra regeringen Med loven bliver personer, der i de kommende år opbruger retten til

Huskeliste til dig, der afslutter din uddannelse i år

Søg dagpenge Hvis du vil søge om dagpenge, så ring til os på 7013 7013. ... du har været indmeldt i ASE i over et år, kan du med dine dimittendrettigheder modtage dagpenge fra din første ledighedsdag.

De gule sider

    Til toppen Til dig, der måske engang skal søge om dagpenge   Digital ansøgning om dagpenge på mitase. ... Sådan søger du om dagpenge Du søger dagpenge elektronisk på mitase.

Hvis du vil beholde dit selskab og stadig have ret til dagpenge

Hun kan nu beholde selskabet, samtidig med at hun kan få dagpenge, hvis hun ellers lever op til de almindelige regler for dagpengeret. ... være mange grunde til, at du gerne vil beholde dit selskab, samtidig med at du modtager dagpenge. Uanset dine motiver, er det immervæk ikke nok at sælge virksomheden, lokaler og

A-kasse for lønmodtagere

Du kan også få dagpenge og efterløn.

Slip for kontingentet under uddannelse

du for kravet om, at skulle have haft fuldtidsarbejde i et år for at kunne modtage dagpenge. Husk at indsende dimittenderklæring En måned inden den dato, du har oplyst som ... almindeligt medlem, og du skal derfor have arbejdet fuldtid i et år, før du kan modtage dagpenge. Kontakt ASE Hvis du vil vide mere om a-kassemedlemskab, mens du er under uddannelse, er

Sæsonarbejde: Vær opmærksom på din opsigelse

Især hvis du gerne vil have dagpenge efter jobbet. For at du kan få dagpenge, skal vi nemlig vide, hvorfor du stopper. ... I den situation står du ikke til rådighed for arbejdsmarkedet, og derfor kan du ikke få dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du i hele ledighedsperioden - fra du stopper i sæsonarbejdet,

Fra selvstændig hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse med ret til dagpenge

Ret til dagpenge For at have ret til dagpenge, skal du være helt eller delvist ledig fra lønmodtagerarbejdet, og du skal: enten  ... lønmodtagerarbejdet for de sidste tre måneder afspadseres inden udbetaling af dagpenge, dog højst 185 timer Eksempel 2 John kan få dagpenge John pedersen har haft selvstændig virksomhed i mange år, hvor han har repareret

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16