Søgeresultat

Du søgte efter: dagpenge

Her vises 16 til 30 ud af 204 resultater

De gule sider til ledige

Har du i dagpengeperioden allerede brugt 208 uger med dagpenge, kan du slet ikke få forlænget dagpengeperioden. ... november 2010 med ret til dagpenge i 104 uger. Du er ledig i hele perioden og har derfor opbrugt din dagpengeperiode den 28.

Sygdom i påsken

januar har der været forskellige regler for, hvilken slags dagpenge du kan modtage, når du er syg. Nu er det muligt at få dagpenge fra Ase i de første 14 dage af din sygdom, hvis du: du ikke har arbejde på nedsat tid du ... Du kan også læse om reglerne i vores brochure "Værd at vide - når du skal på dagpenge".   Sygdom i påsken Der findes forskellige former for dagpenge under sygdom.

De gule sider til lønmodtagere

Du kan derfor ikke få ret til dagpenge under lukningen. For at få ret til dagpenge under kollektiv ferielukning skal du opfylde de øvrige betingelser for ret til dagpenge. ... har ret til feriegodtgørelse eller feriedagpenge, kan du i nogle tilfælde få almindelige dagpenge under lukningen. Du kan kun få dagpenge for de dage, hvor du er forhindret i at arbejde på grund af arbejdspladsens kollektive

De gule sider til lønmodtagere

til at begynde eller fortsætte driften af din selvstændige virksomhed, mens du er på dagpenge. For at få dagpenge skal du bl. ... Det skyldes, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet for at få dagpenge. Vilkårene når du er på dagpenge Hvis du får tilladelse til at drive virksomhed, samtidig med at du er på dagpenge, kan du

Ny dagpengeaftale vedtaget

4) Den midlertidige arbejdsmarkedsydelse gives til personer, som har opbrugt dagpengeretten og/ eller den særlige uddannelsesydelse. 5) Personer, der opbruger dagpengeretten i 1. ... Nyt dagpengeudspil fra regeringen Med loven bliver personer, der i de kommende år opbruger retten til

Huskeliste til dig, der afslutter din uddannelse i år

Søg dagpenge Hvis du vil søge om dagpenge, så ring til os på 7013 7013. ... du har været indmeldt i ASE i over et år, kan du med dine dimittendrettigheder modtage dagpenge fra din første ledighedsdag.

De gule sider

    Til toppen Til dig, der måske engang skal søge om dagpenge   Digital ansøgning om dagpenge på mitase. ... Sådan søger du om dagpenge Du søger dagpenge elektronisk på mitase.

A-kasse for lønmodtagere

Du kan også få dagpenge og efterløn.

Slip for kontingentet under uddannelse

du for kravet om, at skulle have haft fuldtidsarbejde i et år for at kunne modtage dagpenge. Husk at indsende dimittenderklæring En måned inden den dato, du har oplyst som ... almindeligt medlem, og du skal derfor have arbejdet fuldtid i et år, før du kan modtage dagpenge. Kontakt ASE Hvis du vil vide mere om a-kassemedlemskab, mens du er under uddannelse, er

Fra selvstændig hovedbeskæftigelse til bibeskæftigelse med ret til dagpenge

Ret til dagpenge For at have ret til dagpenge, skal du være helt eller delvist ledig fra lønmodtagerarbejdet, og du skal: enten  ... lønmodtagerarbejdet for de sidste tre måneder afspadseres inden udbetaling af dagpenge, dog højst 185 timer Eksempel 2 John kan få dagpenge John pedersen har haft selvstændig virksomhed i mange år, hvor han har repareret

De gule sider

Dine indtægter ved bestyrelsesarbejde kan heller ikke indgå i beregningen af en dagpenge- eller efterlønssats. Honorar medfører fradrag Er du på dagpenge og samtidig har bestyrelseshverv, vil dit honorar som bestyrelsesmedlem medføre fradrag i ... ;der sidder i bestyrelse for eget selskab eller i andre bestyrelser Betydning for dagpenge og efterløn    Hvis du sidder i bestyrelser, kan det have stor betydning

Akutpakke på vej til de ledige

at yde en ekstra indsats for de ledige medlemmer, der risikerer at miste deres ret til dagpenge. De af ASEs medlemmer, der er på vej til at opbruge retten til dagpenge inden for de næste seks måneder, vil den kommende tid modtage et brev fra ASE med mere ... Af: Andrea Luth Fra nytår risikerer flere tusind danskere at miste retten til dagpenge, men nu er der hjælp på vej.

Bedre a-kassevilkår for selvstændige

I dag er reglerne for at få dagpenge, hvis man bliver afskediget fra sin ægtefælles virksomhed ekstremt indviklede. ... Mange rammes urimeligt hårdt af disse regler og har reelt ikke adgang til dagpenge.

De Gule Sider

Hun kan nu beholde selskabet, samtidig med at hun kan få dagpenge, hvis hun ellers lever op til de almindelige regler for dagpengeret. ... være mange grunde til, at du gerne vil beholde dit selskab, samtidig med at du modtager dagpenge. Uanset dine motiver, er det immervæk ikke nok at sælge virksomheden, lokaler og

Spørg eksperten

Hvis du opfylder betingelserne for at få supplerende dagpenge til virksomheden, kan du som hovedregel få de supplerende dagpenge i 78 uger. ... Venlig hilsen Anders zitawi, Deloitte Supplerede dagpenge og drift af egen virksomhed Spørgsmål: Kan man få supplerende dagpenge til drift af selvstændig virksomhed? Svar: Hvis du har en virksomhed, du driver som

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14