Søgeresultat

Du søgte efter: dagpenge

Her vises 16 til 30 ud af 329 resultater

Få styr på dine feriedagpenge

Det gælder også, hvis du får supplerende dagpenge. Du skal give Jobcentret besked senest 14 dage inden ferien.

Hvornår er du selvstændig?

styr på, om du har status som selvstændig eller lønmodtager, hvis du en dag skal modtage dagpenge fra Ase. Der er nemlig forskel på din ret til dagpenge, alt efter hvilken status, du har. ... Ase kan hjælpe dig med mere end dagpenge Husk, at Ase kan hjælpe dig med meget andet end dagpenge og efterløn.

Store ændringer i dagpengeregler fra 1. juli

Læs her, hvad de indebærer i forhold til ret til dagpenge og beregning af dagpengesats. Optjening af ret til dagpenge I dag optjener du ret til dagpenge ud fra, hvor mange timer du har arbejdet. ... at have arbejdet fx 20 timer om ugen En lille spidsfindighed er, at når man er på dagpenge, men imens arbejder ”lidt” og dermed optjener ret til flere dagpenge, tælles der timer og ikke indtægt Beregning af dagpengesats I dag er din indtægt de

Sygdom i påskedagene

Sygdom i påskedagene_LED Af: Juliane Gerd Hansen Dagpengemodtagere kan ikke få sygedagpenge på søgnehelligdage.

Gør noget ved det

Og du får dagpenge fra første dag, hvis den helt rigtige jobmulighed lader vente på sig. ... (2017-tal) i dagpenge fra første ledige dag, hvis du melder dig ind et år før, du færdiggør din uddannelse.

A-kasse for dig, der er under uddannelse

Dagpenge fra første dag efter endt uddannelse.

Hvilket medlemskab passer til dig?

Dagpenge Rådgivning om syge- og feriedagpenge Mulighed for lønsikring, sundhedssikring,

Dom over Uber: Uberkørsel er ulovlig selvstændig virksomhed

Det betyder også, at du hverken kan leve op til beskæftigelseskravet eller få dagpenge, hvis du melder dig ledig. Uberkørsel og dagpenge Har du ret til dagpenge, og vil du køre nogle timer om ugen for Uber, så skal du trækkes i dagpenge for den tid, ... Dommen betyder, at du ikke kan optjene dagpengeret, hvis du kører Uberkørsel som hovedbeskæftigelse.

Dagpenge som lønmodtager (PDF)

1011_Dagpenge_som_loenmodtager.pdf Dagpenge som lønmodtager

Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge (PDF)

pdf Bibeskæftigelse som selvstændig og dagpenge

Sådan gør du din betaling automatisk

pengene automatisk blive trukket på din konto hvert kvartal, og du beholder din ret til dagpenge uden selv at skulle gøre noget.

Tillægsforsikringer

Lønsikring for selvstændige Selvom man kan få dagpenge ved ledighed, dækker det sjældent de faste udgifter.

Husk at melde dig syg på første sygedag

meld dig som jobsøgende igen Herefter kontakter Ase dig for at aftale, hvornår du kan få dagpenge igen Sygdom på søgnehelligdage Du kan få dagpenge fra Ase, selvom du er syg på en søgnehelligdag. ... de første 14 dage, du er syg: Du har ikke arbejde på nedsat tid Du ville have ret til dagpenge fra Ase, hvis du ikke var syg Varer sygdommen længere tid end 14 dage, vil du herefter få

Sådan melder du dig rask efter sygdom

Du kan ikke få ret til dagpenge, før den dag du har meldt dig rask igen. ... har haft mulighed for at melde dig rask på første dag efter sygdom, vil du alligevel få dagpenge fra første dag efter sygdom.

Feriedagpenge i påsken

du ikke søger om feriedagpenge for Skærtorsdag og Langfredag, modtager du almindelige dagpenge. Det betyder, at du skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet på de samme vilkår som ... Ellers skal du nemlig søge job og stå til rådighed, som hvis du var på almindelige dagpenge.