Gratis a-kasse og dagpenge fra første dag

Det er en fordel at være medlem af en a-kasse, når du er nyuddannet. Så kan du nemlig få op til 15.080 kr. om måneden i dagpenge før skat (2017-tal), hvis du ikke finder et job lige med det samme. Og du kan få dagpengene allerede fra første dag, du bliver ledig, mens alle andre nyuddannede først kan få dagpenge efter en måned.

Det kræver dog, at du er ude i god tid, og melder dig ind mindst et år, før du bliver færdig.

Værd at vide

Spørgsmål og svar

Hvilke typer uddannelser berettiger til optagelse som nyuddannet/gratis a-kassemedlemskab?

Som udgangspunkt skal der være tale om en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Bemærk, at gymnasiale uddannelser ifølge reglerne ikke giver ret til gratis a-kassemedlemskab.

Hvad skal jeg gøre, når jeg har afsluttet min uddannelse?

Det er vigtigt, at du kontakter os inden der er gået to uger, fra du afsluttede din uddannelse. Så vil du nemlig have mulighed for at blive omfattet af de særlige regler for nyuddannede.

Hvornår kan du få dagpenge efter din uddannelse?

Hvis du melder dig i a-kasse mindst et år før, du afslutter din uddannelse, får du dagpenge fra første dag, du er ledig og tilmeldt jobcentret. Hvis du melder dig ind senest 14 dage efter, du afslutter din uddannelse, får du ret til dagpenge en måned efter uddannelsens afslutning.

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Som reglerne er nu, kan du få dagpenge i op til to år.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg som nyuddannet har en virksomhed?

Hvis du driver selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse, kan du ikke få dagpenge, før du er endelig ophørt med den selvstændige virksomhed. Hvis du driver selvstændig virksomhed som bibeskæftigelse, har du i visse situationer mulighed for at få supplerende dagpenge samtidig med den selvstændige bibeskæftigelse.

Kan jeg få dagpenge, mens jeg er på jobsøgning i udlandet?

Ja. Du har flere muligheder for at søge job i udlandet, mens du er på dagpenge:

  • Du kan rejse til udlandet og søge arbejde når som helst, hvis du rejser ud og hjem samme dag.
  • Du kan få dagpenge i op til fem dage, hvis du skal til en jobsamtale i udlandet, og du før afrejsen har dokumenteret over for os og jobcentret, at du skal til en ansættelsessamtale.
  • Du kan få dagpenge i op til tre måneder, hvis du tager til et EU- eller EØS-land for at søge arbejde. Det er en mulighed, hvis du har været ledig i mindst fire uger. Du skal have ret til dagpenge, den dag du rejser, og have søgt om tilladelse fra os inden afrejsen. Kontakt os i god tid, så vi kan godkende din ansøgning.

Hvad er forskellen på kontanthjælp og dagpenge?

Er du medlem af en a-kasse, kan du få op til 18.395 kr. (2017-tal) om måneden i dagpenge før skat, hvis du mister dit arbejde. Er du ikke medlem af en a-kasse, kan du søge kommunen om kontanthjælp. Satsen for udeboende over 30 år uden børn er 11.143 kr. pr. måned før skat (2017-tal). Der er dog meget strenge regler for, hvornår du kan få kontanthjælp.

Publikationer

nyuddannet.jpg

Nyuddannet (PDF)

Nyuddannet (PDF)

Download