Kontingentfritagelse

Du har mulighed for, i en periode, at få kontingentfritagelse. Det betyder, at du ikke skal betale medlemsbidrag til os og derfor kan trække 344 kr. fra dit kontingent om måneden, svarende til 1.032 kr. i kvartalet. Du skal kun betale det resterende beløb af dit kontingent.


Hvem kan få kontingentfritagelse?
Kontingentfritagelse er noget, du skal søge om skriftligt og kan få under særlige omstændigheder. Normalt giver vi kontingentfritagelse, hvis du:

  • Er under uddannelse
  • Er frihedsberøvet
  • Eller er ledig og din ret til dagpenge er udløbet
     

Sådan søger du om kontingentfritagelse

  • Hent et ansøgningsskema til kontingentfritagelse på MitAse eller ring 7013 7013. Din kontingentfrie periode starter fra den dato, vi får din ansøgning.
  • Husk at du fortsat skal betale den del af dit kontingent, der ikke er et medlemsbidrag. Hvad, der er hvad, kan du se på din giroopkrævning.
    Du kan læse mere om kontingentfritagelse på MitAse. Du er også velkommen til at ringe til os, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan få kontingentfritagelse.