regler i ansættelses-forholdet

Et ansættelsesforhold vil altid være omfattet af regler og aftaler. Dette kan for eksempel være om arbejdstid og pauser.

De fleste regler indgår typisk ansættelseskontrakten eller personalehåndbogen. Reglerne og aftalerne skal naturligvis overholdes. Overholdes de ikke, kan dette medføre ansættelsesretlige sanktioner, som en advarsel, opsigelse eller bortvisning.

I de følgende emner kan man læse mere om hvordan man sikrer sig, at reglerne i ansættelsesforholdet overholdes og hvad der kan ske, hvis medarbejderen ikke gør det. Der er også beskrevet nærmere om hvordan man skal forholde sig ved ændringer i ansættelsesforholdet.