arbejdstid og pauser

Der er ingen generel lov om arbejdstid, og du skal derfor aftale din arbejdstid med din arbejdsgiver. Din daglige eller ugentlige arbejdstid skal fremgå direkte af din ansættelseskontrakt – eller som en henvisning til en overenskomst eller lokalaftale. 

Hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst, fremgår reglerne om arbejdstid som regel af den. En regel kan f.eks. være, at din ugentlige arbejdstid er 37 timer og skal placeres mellem kl. 7 og 18 på ugens 5 første dage.

Selv om du arbejder om natten, gælder de almindelige regler omkring arbejdstid og pauser også. Der kan dog være aftalt nogle særlige regler i en overenskomst, lokalaftale eller i din ansættelseskontrakt. Der er også nogle lovfaste regler på området, der skal overholdes, hvis altså der ikke er en overenskomst.

Hvis dit ansættelsesforhold ikke er omfattet af en overenskomst, kan du og din arbejdsgiver mere eller mindre frit aftale arbejdstiden. Aftalen skal fremgå af din ansættelseskontrakt.

I alle tilfælde skal følgende 3 lovfastsatte regler om arbejdstid overholdes: 

- 11-timers reglen 
- Reglen om et ugentlig fridøgn 
- 48 timers reglen

Hvad er 11-timers reglen?

11-timers reglen er en del af arbejdsmiljøloven. Den fastslår, at du har krav på hvile i mindst 11 sammenhængende timer for hvert døgn.

Hvileperioden kan i visse tilfælde nedsættes, dog ikke til mindre end 8 timer.

Hviletiden kan nedsættes ved:

  • Holdskifte i virksomheder med flerholdsdrift. Nedsættelsen kan ske ved både ordinært og ekstraordinært holdskifte
  • Landbrugsarbejde indtil 30 dage i et kalenderår
  • Virksomhedens årlige regnskabs- og statusopgørelse eller udsalg, men højst 14 dage i et kalenderår
  • Arbejde på lagre og i butikker de sidste 14 dage før juleaften
  • Mødevirksomhed, kulturelle arrangementer o. lign. i forbindelse med arbejde, som normalt bliver udført om dagen, men hvor det er mere hensigtsmæssigt at lægge det i aftentimerne af hensyn til andre personer. Bemærk, at nedsættelsen højst kan ske 20 gange i et kalenderår og kun i de tilfælde, der er nævnt i bilaget til bekendtgørelsen (f.eks. forældremøder i skolen)
Hvad er 48-timers reglen?

48 timers reglen kommer fra et EU-direktiv, og den fastslår, at arbejdstiden over en periode på fire måneder højest må udgøre 48 timer i gennemsnit pr. uge.

Det er den samlede arbejdstid, der tæller med i de 48 timer; både almindelig arbejdstid og eventuelt overarbejde.

Det er din arbejdsgivers ansvar at sikre, at du ikke arbejder for mange timer, men du har også selv et ansvar for at gøre din arbejdsgiver opmærksom på det, hvis der er problemer med at overholde denne regel.

Ugentligt fridøgn

Iflg. arbejdsmiljøloven har du krav på et ugentlig fridøgn inden for hver periode på 7 døgn.

Fridøgnet skal ligge i sammenhæng med en daglig hvileperiode. Den er på 11 timer, så du vil derfor normalt have krav på en sammenhængende hvileperiode på 35 timer hvert 7. døgn.

Så vidt muligt skal fridøgnet falde på en søndag og så vidt muligt samtidig for alle ansatte i virksomheden. Dette gælder dog ikke for landbrug og gartneri, hvor fridøgnene kan falde på hverdage.

Deltid/flekstid/natarbejde

Hvis du er blevet ansat på fuld tid, har du ikke ret til at gå ned i tid, men det er selvfølgelig noget, du kan aftale med din arbejdsgiver. Hvis din arbejdsgiver ønsker, at du går enten op eller ned i tid, vil det i de fleste tilfælde kræve, at han/hun varsler dette med dit opsigelsesvarsel.

Flekstid

På nogle arbejdspladser er der flekstid. Det betyder, at du inden for visse rammer har ret til selv at bestemme, hvornår du arbejder. Normalt indebærer flekstid, at din tid bliver kontrolleret, f.eks. vha. fleks-ure eller registrering af din faktiske arbejdstid.

Du har kun ret til flekstid, hvis det er noget, du har en specifik aftale om, og/eller det er en generel mulighed i virksomheden.

Natarbejde

Den normale arbejdstid for natarbejdere må ifølge et EU-direktiv i gennemsnit ikke overstige 8 timer pr. periode på 24 timer beregnet over en periode på 4 måneder.

 

Pauser

Hvis dit ansættelsesforhold er omfattet af en overenskomst, vil der være regler om pauser i den. Der kan også være særlige regler i virksomheden, som fremgår af din ansættelseskontrakt eller af virksomhedens personalehåndbog.
 
Hvis du ikke er omfattet at en overenskomst, er der også her mulighed for at aftale stort set hvad som helst.

Af faste regler for pauser er, at hvis du har en daglig arbejdstid på mere end 6 timer, har du ret til en pause. Der er ingen regler for, hvor lang pausen skal være, men den skal være så lang, at pausens formål tilgodeses. Det vil sige, at din frokostpause skal være så lang, at du rent faktisk har tid til at spise. Pausen skal lægges, så den passer ind i virksomhedens drift.

Løn i pauser

Som udgangspunkt har du ikke ret til løn i dine pauser. Du har derfor ikke pligt til at stå til rådighed i dine pauser og kan forlade arbejdspladsen, hvis du ønsker det. Hvis din arbejdsgiver vil have, at du skal stå til rådighed i pausen, skal du have løn for pausen, og du må ikke forlade arbejdspladsen. 

Ase kan hjælpe dig med spørgsmål om arbejdstid og pauser

Er du lønmodtager kan Ase Lønmodtager hjælpe dig

Ase Lønmodtager

Er du arbejdsgiver kan Ase Selvstændig hjælpe dig

Ase Selvstændig

endnu ikke medlem?

Som medlem af en af Ases foreninger, kan du få hjælp til spørgsmål omkring ansættelseskontrakten. Du kan blive medlem af Ase Lønmodtager eller Ase Selvstændig for hhv. 69 og 77 kr./md.

bliv medlem