virksomheds-overdragelse

Hvad er konsekvenserne af en virksomhedsoverdragelse for dig som medarbejder og hvordan er du stillet og sikret i forhold til den nye arbejdsgiver?

Der er tale om en virksomhedsoverdragelse, når en virksomhed eller en del af en virksomhed bliver overdraget fra en juridisk person (f.eks. et selskab) til en anden iflg. aftale mellem parterne.

Der kan også være tale om en virksomhedsoverdragelse, hvis der sker udlicitering eller entreprise i den virksomhed, du arbejder i.

Hvis en virksomheds aktier eller anparter bliver overdraget, er der ikke tale om en virksomhedsoverdragelse.

 

Konsekvenser ved en virksomhedsoverdragelse

Dine ansættelsesvilkår fortsætter på samme måde som før virksomhedsoverdragelsen. Du har altså det samme opsigelsesvarsel, den samme løn m.v. efter virksomhedsoverdragelsen, som du havde før.

Når der sker en virksomhedsoverdragelse, skal du som medarbejder acceptere, at dit ansættelsesforhold bliver overdraget til en ny arbejdsgiver. Men du kan naturligvis altid vælge at opsige din stilling med dit individuelle opsigelsesvarsel, hvis du ikke ønsker at få en ny arbejdsgiver. 

En virksomhedsoverdragelse gør ikke, at du behøver en ny ansættelseskontrakt. Du skal dog have oplysningerne om din nye arbejdsgiver (navn, adresse, CVR-nr. mv.) skriftligt – f.eks. i form af et tillæg til din eksisterende ansættelseskontrakt.

Du skal have modtaget ændringerne skriftligt senest en måned efter overdragelsen.

 

Overenskomst i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Hvis der sker en virksomhedsoverdragelse, kan din nye arbejdsgiver inden for en vis frist godt frasige sig den overenskomst, du tidligere har været omfattet af.

Hvis din nye arbejdsgiver vælger at frasige sig overenskomsten, betyder det, at der ikke længere er en overenskomst i virksomheden. De vilkår, der fremgik af overenskomsten, fortsætter som en del af dine individuelle vilkår, så din nye arbejdsgiver er forpligtet til at følge de vilkår, der fremgik af din overenskomst.

Du fortsætter med dine individuelle ansættelsesvilkår, indtil din nye arbejdsgiver evt. vælger at indgå en ny overenskomst eller at varsle vilkårene væk. En eventuel varsling kan tidligst ske fra det tidspunkt, hvor den oprindelige overenskomst skulle udløbe.

 

Hvad sker der, hvis jeg bliver opsagt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse?

Hvis du bliver opsagt i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, skal din arbejdsgiver kunne dokumentere, at opsigelsen er rimeligt begrundet i økonomiske, tekniske eller organisatoriske forhold. Ellers kan du have krav på godtgørelse for usaglig opsigelse.

En virksomhedsoverdragelse i sig selv er ikke saglig grund til opsigelse, og der er ikke i selve virksomhedsoverdragelsesloven mulighed for at tilkende en godtgørelse for usaglig afskedigelse. For at få godtgørelse ved usaglig opsigelse skal du derfor være omfattet af funktionærloven eller en overenskomst.

 

Hvornår skal en virksomhedsoverdragelse meldes ud?

Der er ingen regler for, hvornår du som medarbejder skal have oplysninger om, at der skal ske/sker en virksomhedsoverdragelse. Din arbejdsgiver skal dog så vidt muligt og i rimelig tid inden overdragelsen give dig besked om årsagen til overdragelsen og om de juridiske og økonomiske følger, det får for dig.

Bemærk, at der kan være børsetiske regler, der gør, at du først får besked, når virksomhedsoverdragelsen bliver offentliggjort.

 

Ændringer i ansættelsesvilkår i forbindelse med virksomhedsoverdragelse

Hvis din nye arbejdsgiver ændrer ansættelsesvilkårene i forbindelse med en virksomhedsoverdragelse, skal ændringerne gennemføres med et varsel, der svarer til dit opsigelsesvarsel, hvis der er tale om væsentlige ændringer. Mindre ændringer vil kunne gennemføres uden varsel eller med et kort varsel.

Ase kan hjælpe dig med spørgsmål om virksomhedsoverdragelse

Er du lønmodtager kan Ase Lønmodtager hjælpe dig

Ase Lønmodtager

Er du arbejdsgiver kan Ase Selvstændig hjælpe dig

Ase Selvstændig

endnu ikke medlem?

Som medlem af en af Ases foreninger (Ase Lønmodtager eller Ase Selvstændig), kan du få hjælp til spørgsmål vedrørende virksomhedsoverdragelse. Du kan blive medlem for kun 67 kr./md.

bliv medlem