Har jeg ret til feriedagpenge?

Hvis du i løbet af ferieoptjeningsåret (fra 1. september til 31. august) modtager dagpenge, feriedagpenge eller barselsdagpenge, optjener du mulighed for at holde ferie med feriedagpenge i ferieafholdelsesåret (fra 1. september til 31. december året efter).

Det er imidlertid ikke sikkert, du har ret til at få feriedagpenge udbetalt – her er flere betingelser, der skal være opfyldt.

specielt for dig i job

Før man søger feriedagpenge, skal man have afholdt den ferie, som man har optjent hos en arbejdsgiver.

 

Betingelser for at få udbetalt feriedagpenge

Man skal:

 • Være medlem af en a-kasse (i Danmark)
 • Være berettiget til dagpenge
 • Være lønmodtager eller ledig
 • Holde ferie (hvis man bliver forhindret, bliver pengene ikke udbetalt)
 • Være fast bosiddende i Danmark umiddelbart før afholdelse af ferie
 • Have udfyldt ansøgningen om feriedagpenge og indsendt den i tide


Hvis man kan nikke til nogle af nedenstående udsagn, er man ikke berettiget til feriedagpenge:

Man er:

 • På efterløn
 • Selvstændig erhvervsdrivende som hovedbeskæftigelse
 • På fleksydelse, revalidering, pension (førtids- eller folkepension)
 • I seniorjob
 • Syg eller på barsel
 • I karantæne i a-kassen grundet selvforskyldt ledighed
 • Hjemmegående
 • Frihedsberøvet
 • Tilmeldt en SU-berettiget uddannelse og/eller under uddannelse med gratis a-kasse
 • Ikke berettiget til dagpenge

specielt for selvstændige

Man har ikke mulighed for at få udbetalt feriedagpenge. Man har kun mulighed for at søge feriedagpenge, hvis du på ferietidspunktet er dagpengeberettiget, og enten er ledig eller i arbejde som lønmodtager.

Specielt for ledige

Før man søger om feriedagpenge, skal man have afholdt den ferie, som man har optjent hos en arbejdsgiver.

Herudover skal man opfylde betingelser under punktet Specielt for dig i job.

 

2 trin til at søge feriedagpenge

 1. Ansøg om feriedagpenge på MitAse.dk Udfyld og send blanketten 'Ansøgning om feriedagpenge'. Den findes under 'Ferie' og 'Søg om feriedagpenge'.
 2. Modtag feriedagpenge. Feriedagpengene bliver automatisk overført til din Nemkonto, når Ase har færdigbehandlet ansøgningen. Ase kan tidligst udbetale feriedagpengene en uge før, at man går på ferie.

Hvis man vil have udbetalt feriedagpengene inden ens ferie, skal man sende ansøgningen senest en måned før afholdelsen af ferien.

Man har ikke mulighed for at få udbetalt feriedagpenge, hvis man ikke afholder ferie, og man kan ikke overføre feriedagpenge til næste ferieår.

få hjælp i dag

få telefonisk råd og vejledning på 7013 7013

Kontakt os