Har jeg ret til feriedagpenge?

Du har mulighed for at søge feriedagpenge, hvis du i det foregående kalenderår har modtaget ydelser, fx dagpenge, barselsdagpenge eller sygedagpenge, fra din a-kasse. Det er imidlertid ikke sikkert, du har ret til at få dem udbetalt – her er flere betingelser, der skal være opfyldt.

specielt for dig i job

Før du søger feriedagpenge, skal du have afholdt den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver. Når du søger om feriedagpenge, skal du oplyse, hvor mange dage, du har optjent hos tidligere arbejdsgiver(e) året forinden og på hvilke datoer. Du kan se antallet af dage på borger.dk.

Betingelser for at få udbetalt feriedagpenge

Du skal

 • Være medlem af en a-kasse (i Danmark)
 • Være berettiget til dagpenge
 • Være lønmodtager eller ledig
 • Holde ferie (hvis du bliver forhindret, bliver pengene ikke udbetalt)
 • Være fast bosiddende i Danmark umiddelbart før, du holder ferie
 • Have udfyldt ansøgningen om feriedagpenge og indsendt den i tide

Hvis du kan nikke til nogle af nedenstående udsagn, er du ikke berettiget til feriedagpenge:

Jeg er:

 • På efterløn
 • Selvstændig erhvervsdrivende som hovedbeskæftigelse
 • På fleksydelse, revalidering, pension (førtids- eller folkepension)
 • I seniorjob
 • Syg eller på barsel
 • I karantæne i a-kassen pga. selvforskyldt ledighed
 • Hjemmegående
 • Frihedsberøvet
 • Tilmeldt en SU-berettiget uddannelse og/eller under uddannelse med gratis a-kasse
 • Ikke berettiget til dagpenge
specielt for selvstændige

Du kan ikke få udbetalt feriedagpenge. Du har kun mulighed for at søge feriedagpenge, hvis du på ferietidspunktet er dagpengeberettiget og enten er ledig eller i arbejde som lønmodtager.

Specielt for ledige

Før du søger feriedagpenge, skal du have afholdt den ferie, du har optjent hos en arbejdsgiver. Når du søger om feriedagpenge, skal du oplyse, hvor mange dage, du har optjent hos tidligere arbejdsgiver(e) året forinden og på hvilke datoer. Du kan se antallet af dage på borger.dk.

Betingelser for at få udbetalt feriedagpenge

Du skal

 • Være medlem af en a-kasse (i Danmark)
 • Være berettiget til dagpenge
 • Være lønmodtager eller ledig
 • Holde ferie (hvis du bliver forhindret, bliver pengene ikke udbetalt)
 • Være fast bosiddende i Danmark umiddelbart før, du holder ferie
 • Have udfyldt ansøgningen om feriedagpenge og indsendt den i tide

Hvis du kan nikke til nogle af nedenstående udsagn, er du ikke berettiget til feriedagpenge:

Jeg er:

 • På efterløn
 • Selvstændig erhvervsdrivende som hovedbeskæftigelse
 • På fleksydelse, revalidering, pension (førtids- eller folkepension)
 • I seniorjob
 • Syg eller på barsel
 • I karantæne i a-kassen pga. selvforskyldt ledighed
 • Hjemmegående
 • Frihedsberøvet
 • Tilmeldt en SU-berettiget uddannelse og/eller under uddannelse med gratis a-kasse
 • Ikke berettiget til dagpenge

2 trin til at søge feriedagpenge

 1. Ansøg om feriedagpenge på MitAse.dk
  Udfyld og send blanketten 'Ansøgning om feriedagpenge'. Du finder den under 'Ferie' og 'Søg om feriedagpenge'.
 2. Modtag feriepenge. Når vi har behandlet din ansøgning, bliver pengene automatisk overført til din NemKonto. Vi kan tidligst udbetale feriedagpengene en uge før, du går på ferie.

Hvis du vil have udbetalt feriedagpengene inden din ferie, skal du sende din ansøgning senest en måned før, du afholder ferien.

Du har ikke mulighed for at få udbetalt feriedagpenge, hvis du ikke afholder ferie, og du kan ikke overføre feriedagpenge til næste ferieår.

få hjælp i dag

få telefonisk råd og vejledning på 7013 7013

Kontakt os