Hvad skal jeg huske ved fastprisopgaver?

Hvis du som freelancer byder ind på en opgave til en fast pris, og du får den, er du sikret hele prisen, såfremt du leverer den kvalitet, I har aftalt, til den aftalte tid. Men sørg for at være skarp i din tilbudsgivning og tidsestimering, da du ellers risikerer at snyde dig selv.

Fast pris frem for timepris

Der kan være flere fordele ved at give en fast pris på en opgave frem for at arbejde på timebasis. Og mange virksomheder sætter også pris på at vide på forhånd, hvor mange penge, de skal afsætte til opgaven.

Selv om du også tidsestimerer, når du afgiver en pris på en opgave på timebasis, er der plads til en større ’fejlmargen’, da det her ikke har den helt store betydning, hvis opgaven kommer til at vare lidt længere eller lidt kortere tid end først antaget (så længe virksomheden er indforstået med det, naturligvis). Hvis virksomheden har accepteret dit tilbud på en fast pris, og du kan løse opgaven hurtigere end du har estimeret, er det en økonomisk god løsning for dig, men hvis det modsatte er tilfældet, og du bruger markant længere tid på opgaven, end du havde regnet med, bliver det en økonomisk dårlig løsning for dig at have aftalt en fast pris frem for timepris.

Prisberegning

Du kan med fordele bruge vores værktøj til prisberegning for at finde ud af, hvorvidt den faste pris på en opgave er rentabel for dig som freelancer.

Timeprisberegneren er en overskuelig måde, hvorpå du kan beregne, om det kan betale sig for dig at tage en opgave, hvor prisen er fastsat på forhånd, også hvis du ønsker, den skal omfatte forskellige variabler, f.eks. opsparing til ferie og pension.

Timeprisberegneren hjælper dig med at beregne den timesats, du kan forvente at få ud af en opgave, hvor kunden på forhånd har fastsat en bunden pris.

Download timeprisberegneren her

Professionel sparring om freelancekontrakter

Ring til os, hvis du gerne vil drøfte dine muligheder som freelancer. Du skal blot være medlem af foreningen Ase Selvstændig.

endnu ikke medlem?

bliv medlem