Hvordan finder jeg den rigtige pris?

Som freelancer byder du ind på opgaver af forskellig størrelse og type. Du bestemmer selv, om dit tilbud er baseret på timepris eller fast pris. Få gode råd til, hvordan du sætter den rigtige pris på dit arbejde.

Tilbudsgivning – en økonomisk balancegang

Det kan være lidt af en økonomisk balancegang at skulle afgive tilbud som freelancer – på den ene side skal du ikke sætte din pris så dyrt, at du ikke får nogen kunder, på den anden side skal du ikke sælge dine ydelser for billigt. Det gælder om at lægge sig på en pris, der både matcher din erfaring og kvaliteten af dit arbejde. Og din branche, naturligvis. Er I mange om buddet, er priskonkurrencen større, end hvis du arbejder inden for en særlig niche, hvor I ikke er så mange, der kan udføre arbejdet.

Hvad skal tilbuddet indeholde?

Alt efter opgavens omfang kan du afgive dit tilbud mundtligt eller skriftligt. Det er dog altid en god idé at have noget på skrift, så du kan vende tilbage til det, hvis du og virksomheden bliver uenige om, hvad det var, der blev aftalt.

Som udgangspunkt bør dit skriftlige tilbud være brudt ned i så mange delelementer som muligt, hvor du estimerer dit tidsforbrug så godt som muligt. Det giver et godt overblik for både dig og din kunde. Husk at medregne projektledelse/administration, hvis der er flere leverandører på en opgave, som du har ansvaret for eller er afhængig af.

Før du afgiver dit tilbud, er det en fordel, hvis du har holdt et møde med din kunde eller i det mindste hørt nærmere til opgaven. På den måde er det nemmere at komme med en realistisk pris og estimeret tidsforbrug. Prøv at lokke et budget ud af din kunde – det kan være svært, men hvis det lader sig gøre, ved du, i hvilken boldgade du kan tillade dig at lægge dit tilbud. Og om det overhovedet er en opgave, der kan betale sig for dig at tage.

Opbygning af tilbud

  • Titel/formål (hvad er formålet med tilbuddet)
  • Baggrund/behov (brug evt. viden fra møde/samtale med kunden)
  • Pris (brudt ned i delelementer)
  • Resultat (hvad får din kunde for pengene)
  • Tidsplan (eventuelle delleverancer, evt. korrektur, endelig aflevering/deadline)
  • Standardvilkår (ophavsret, ret til videreudnyttelse mv.

Prisberegner

Med beregningsmodellerne får du nemmere ved at sammensætte din tilbudspris eller beregne, om du har en fornuftig indtægt på en opgave, hvor prisen er fastsat på forhånd. Beregnerne hjælper til, at du får taget højde for de væsentligste variable, som eksempelvis om du ønsker opsparing til ferie og pension.

Modellerne giver et godt udgangspunkt for, at du kan vurdere, om du vil udføre en opgave billigere end normalt for f.eks. at sikre en ny kunde.

Bemærk, at beregningsmodellerne ikke fortæller noget om, hvorvidt din pris er konkurrencedygtig i sammenligning med andre selvstændige freelancere i din branche. Modellerne giver dig derimod et grundlag for at give et seriøst tilbud på en opgave eller at vurdere, om det er muligt at tjene penge på en konkret opgave.

Tilbudsberegner

Tilbudsberegneren hjælper dig med at beregne en samlet tilbudspris på en opgave. Beregneren tager udgangspunkt i din timesats.

Download Tilbudsberegneren her

 

Timeprisberegner

Timeprisberegneren hjælper dig med at beregne den timesats, du kan forvente at få ud af en opgave, hvor kunden på forhånd har fastsat en bunden pris.

Download Timeprisberegneren her

 

NB: Husk at du som selvstændig freelancer selv skal indberette og indbetale skat og moms til SKAT

endnu ikke medlem?

bliv medlem