hvordan fakturerer jeg?

En stor del af det at være selvstændig er, at du har styr på faktureringen, så du kan sende dine kunder en regning for det arbejde, du har udført. Det er faktureringen, der skaffer dig smør på brødet, og selv om økonomi måske ikke er din yndlingsbeskæftigelse, er det godt at have styr på det mest basale.

For en virksomhed er det alfa og omega, at der er styr på fakturering af kunderne. Virksomhedens succes, fremdrift og i sidste ende overlevelse afhænger af en sund økonomi. Derfor er det vigtigt at have faste rutiner for at fakturere kunderne, mens kunderne stadig har den leverede vare eller service frisk i erindring.

Hvornår skal jeg fakturere?
Som udgangspunkt bestemmer du selv, hvornår du sender en faktura af sted, med mindre du har en helt fastsat praksis for det og/eller har aftalt noget specifikt med din kunde. Men faste rutiner for fakturering er klart at anbefale, for på den måde får du fakturaerne af sted, mens dine kunder stadig har det arbejde, du har udført for dem, frisk i erindringen.

Hvad skal en faktura indeholde?

En faktura skal indeholde følgende informationer:

 • Kundens fulde navn og adresse (husk selskabsbetegnelsen, hvis din kunde er erhvervsdrivende)
 • Din virksomheds navn, adresse, CVR-nr./SE-nr. og bankoplysninger
 • Fortløbende fakturanr.
 • Fakturadato (dato for udstedelse)
 • Varens eller ydelsens art, mængde og pris
 • Gældende momssats og momsbeløbet
 • Leveringsdato (hvis forskellig fra fakturadato)
 • Det samlede beløb
 • Sidste rettidige betalingsdato

Vær særlig opmærksom på, at det er den rigtige selskabsbetegnelse for kundens virksomhed, som står i fakturaen, altså om det er et ApS, A/S, I/S mv.

Hvis din kunde er erhvervsdrivende, er det en god idé at tilføje hans/hendes CVR-nr./SE-nr., hvis du kender det, men det er ikke et krav.

Hvad dækker begreberne faktura, e-faktura og onlinefaktura over?

En faktura er et fysisk dokument, som du sender til din kunde. Det kan være et dokument fra Ase Selvstændig, som du udfylder, printer og sender pr. post.

E-fakturering står for elektronisk fakturering. En e-faktura er en elektronisk faktura, der både sendes, modtages og behandles elektronisk.  

En onlinefaktura kan eksempelvis være et dokument du modtager fra Ase Selvstændig, som du gemmer i pdf-format, og sender udfyldt til din kunde pr. mail.

Hvad er en EAN-faktura?

En EAN-faktura er en form for e-faktura, som du skal bruge, hvis du skal fakturere det offentlige. For at sende EAN-fakturaer skal du være koblet på EAN-systemet, enten ved at have et regnskabsprogram eller ved at taste fakturaen ind på virk.dk.

Må prisen angives eksklusiv moms, når kunden er forbruger?

Nej, momsen skal altid være inkluderet i den pris, der bliver oplyst til en forbruger, når det drejer sig om køb af varer eller ydelser. Det er altså varens eller ydelsens totalpris, der skal oplyses til forbrugeren.

Fra hvornår må jeg kræve renter?

Du kan kræve renter fra forfaldsdagen, hvis den er aftalt på forhånd.

 • Hvis din kunde er forbruger, skal I have aftalt forfaldsdagen forud for fakturaen. Det vil sige, at forfaldsdatoen typisk skal fremgå af jeres samarbejdsaftale (f.eks. kontrakt, tilbud eller ordreafgivelse).
 • Hvis din kunde er erhvervsdrivende, er forfaldsdatoen den, der fremgår af fakturaen, med mindre din kunde har indvendinger mod den. 

Hvis forfaldsdagen ikke er aftalt på forhånd, kan du kræve renter fra 30 dage efter, at du har sendt fakturaen til kunden.

Hvilken rentesats må jeg opkræve?

Hvis din kunde er forbruger, kan du højest opkræve den såkaldte procesrente. Den er lig nationalbankens officielle udlånsrente med tillæg af 8 % pr. år. Du kan se den gældende udlånsrente på nationalbankens hjemmeside.

Hvis din kunde er erhvervsdrivende, kan I aftale en højere rente end procesrenten. Det er ikke nok, at den aftalte rentesats står på fakturaen. Den skal i stedet stå i jeres samarbejdsaftale (f.eks. kontrakt, tilbud eller ordreafgivelse).

Hvis du er medlem af Ase Selvstændig, kan du henvende dig og få dokumenter, så du nemt kan fakturere dine kunder både korrekt og professionelt.

endnu ikke medlem?

Som medlem af Ase Selvstændig kan du få rådgivning og hjælp inden for fakturering og debitorhåndtering.

Bliv medlem