hvordan inddriver jeg mine penge?

Hvis dine kunder trods gentagne forsøg stadig ikke betaler, hvad de skylder, og du har prøvet alt, betyder det ikke nødvendigvis, at slaget – og pengene – er tabt. Du har flere muligheder for at få dine penge hjem. De afhænger af, om du selv vil gå videre med sagen, eller om du ønsker hjælp fra eksterne. Husk, at det ikke er gratis at gå videre med kravet, så sørg for at få et overblik over de omkostninger, der er forbundet med det.

Hvad kan jeg selv gøre?

Hvis din kunde ikke har gjort (berettigede) indsigelser imod dit krav, og kravet højst er på 100.000 kr. ekskl. renter og omkostninger, kan du anvende den forenklede inkassoproces til at inddrive dit krav.

I dette tilfælde skal du udfylde et betalingspåkrav og indlevere det til fogedretten i den retskreds, hvor din kunde bor. Du kan finde en skabelon til et betalingspåkrav og yderligere vejledning herom på domstol.dk.

Hvis der er hold i din kundes indsigelser, foreligger der en tvist mellem jer. Den skal afgøres, inden kravet kan inddrives. Hvis kravet er på maks. 50.000 kr. ekskl. renter og omkostninger, kan du vælge selv at anlægge en sag efter småsagsprocessen. Læs mere om småsagsprocessen, og find en skabelon til en stævning på domstol.dk.

Domstol.dk

endnu ikke medlem?

Hvis du ikke er medlem af Ase Selvstændig, kan du blive det for kun 67 kr./md. Så er du sikret hjælp, hvis dine kunder giver dig rod i økonomien.

bliv medlem