Hvad er Lønmodtagernes Garantifond?

Lønmodtagernes Garantifond (LG) er en fond, der udbetaler løn, feriegodtgørelse mv., når en virksomhed enten er gået konkurs, er ophørt med at eksistere eller i tilfælde af en arbejdsgivers død.

Hvis din arbejdsgiver går konkurs, sørger LG for at udbetale dit tilgodehavende (dog maks. 160.000 kr. efter skat). Feriegodtgørelse bliver udregnet separat og tæller ikke med i det maksimale beløb.

Typisk dækker LG:

  • Løn
  • Pension
  • Feriepenge
  • Løn i opsigelsesperioden

Bemærk

Du skal indgive en anmeldelse til LG senest 4 måneder efter, at din arbejdsgiver er blevet erklæret konkurs. Hvis dit krav bliver anmeldt senere, kan LG nægte at behandle sagen og dermed at dække kravet.

Ansættelsesforhold ved konkurs

Hvis din arbejdsgiver går konkurs eller i betalingsstandsning, kan du ikke hæve dit ansættelsesforhold – med mindre din løn ikke bliver udbetalt rettidigt. Det er ikke en misligholdelse i sig selv fra din arbejdsgiver at være gået konkurs eller i betalingsstandsning.

endnu ikke medlem?

bliv medlem