Hvad skal jeg vide om mit kontingent?

Når du er medlem af vores a-kasse, skal du betale kontingent forud, hvert kvartal. Det er en god idé at tilmelde din betaling til BS (Betalingsservice) – på den måde er din betaling automatisk sikret, og det samme er din eventuelle ret til dagpenge.

Hvad koster det?

Du kan vælge kun at være medlem af vores a-kasse eller af både vores a-kasse og fagforening. Priserne (2019) er følgende:

  • A-kasse: 503 kr./md.
  • A-kasse og fagforening for lønmodtager: +69 kr./md.
  • A-kasse og fagforening for selvstændige: +77 kr./md.

Hvis du er under 30 år og under uddannelse, kan du søge om gratis medlemskab af a-kassen. Læs mere her 

Hvad dækker mit kontingent?

Det kontingent, du betaler til os, består af et administrationsbidrag, et medlemsbidrag, et ATP-bidrag og et eventuelt efterlønsbidrag.

  • Administrationsbidraget på 144 kr. bliver brugt til at administrere dit medlemskab hos os og dækker alt fra porto til arbejdslønninger.
  • Medlemsbidraget på 352 kr. går til staten, der så til gengæld betaler dine dagpenge.
  • ATP-bidraget på 7 kr. er er lovpligtigt.
  • Hvis du er med i efterlønsordningen, bliver du desuden opkrævet et efterlønsbidrag på 514 kr. (2020-tal)

Hvornår får du din opkrævning fra os?

Vi følger kalenderåret for opkrævning. Det betyder, at du bliver opkrævet a-kasse-kontingent hos os 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober.

Hvis du er tilmeldt Betalingsservice

Hvis du er tilmeldt Betalingsservice, kan du se opkrævningen via din netbank ca. 8 dage inden kvartalets start. Opkrævningen fremgår også af din betalingsoversigt fra BS.

Hvis du er tilmeldt ordningen for elektronisk indbetalingskort

Hvis du via din netbank er tilmeldt ordningen for elektronisk indbetalingskort, er opkrævningen klar til at blive godkendt af dig ca. 8 dage inden kvartalets start.

Hvis du ikke er tilmeldt en betalingsordning

Hvis du ikke er tilmeldt en betalingsordning, får du et indbetalingskort med posten ca. 6 dage inden kvartalets start.

Hvornår bliver din betaling registreret hos os?

Det er vigtigt, at din betaling ikke kommer for sent, da det kan have konsekvenser for din ret til at få dagpenge. Her kan du se, hvornår din betaling bliver registreret hos os.

Betaling via BS

Din betaling bliver registreret den dato, hvor beløbet bliver trukket på din konto.

Betaling via girokort på netbank

Din betaling bliver registreret, når beløbet bliver trukket på din konto.

Betaling på posthus eller i bank

Din betaling bliver registreret på det tidspunkt, hvor posthuset/banken datostempler indbetalingskortet som kvittering for betalingen.

Hvad sker der, hvis du ikke betaler?

Ifølge loven om arbejdsløshedsforsikring har vi pligt til at opsige dit medlemskab hos os, hvis du ikke betaler dit a-kasse-kontingent. Det betyder, at du mister din ret til dagpenge. Du mister også din ret til efterløn, hvis du ikke betaler dit efterlønsbidrag.

Hvis du ikke betaler dit kontingent til tiden, sker der normalt følgende:

  • Vi sender en rykker inkl. et rykkergebyr på 100 kr. til dig med posten.
  • Hvis du ikke betaler rykkeren, får du et brev fra os med meddelelse om, at dit medlemskab hos os er blevet slettet.
  • Du kan få genoprettet dit medlemskab med fuld anciennitet, hvis du inden fire uger efter dato på brevet om sletning af dit medlemskab, betaler det beløb, du skylder.

Se lovbekendtgørelse om betaling af medlemsbidrag: §78

endnu ikke medlem?

bliv medlem