Hvilket opsigelsesvarsel har jeg krav på fra min arbejdsgiver?

Du har krav på et vist opsigelsesvarsel fra din chef. Hvor lang tid, det drejer sig om, afhænger af din ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst. Læs med her.

specielt for dig i job

Hvis du er funktionær

Efter funktionærloven gælder følgende varsler:

  • Op til 6 måneders ansættelse - 1 måneds opsigelsesvarsel 
  • Fra 6 måneders til 3 års ansættelse - 3 måneders opsigelsesvarsel
  • Fra 3 års til 6 års ansættelse - 4 måneders opsigelsesvarsel
  • Fra 6 års til 9 års ansættelse - 5 måneders opsigelsesvarsel
  • Over 9 års ansættelse - 6 måneders opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet skal altid afgives til udgangen af en måned, og opsigelsesvarslets længde skal tælles med, når ancienniteten bliver beregnet. Din fratrædelsesdato iht. opsigelsen skal altså ligge inden for den pågældende anciennitetsperiode, ellers har du krav på det opsigelsesvarsel, der hører til den næste periode.

I praksis gælder der altså følgende opsigelsesvarsler, hvis du er ansat den 1. i en måned:

  • Op til 5 måneders ansættelse - 1 måneds opsigelse til udgangen af en måned 
  • Op til 2 år og 9 måneders ansættelse - 3 måneders opsigelse til udgangen af en måned
  • Op til 5 år og 8 måneders ansættelse - 4 måneders opsigelse til udgangen af en måned
  • Op til 8 år og 7 måneders ansættelse - 5 måneders opsigelse til udgangen af en måned
  • Over 8 år og 7 måneders ansættelse - 6 måneders opsigelse til udgangen af en måned

Prøvetid

I ansættelseskontrakten kan der aftales op til 3 måneders prøvetid. Din arbejdsgiver kan opsige dig med 14 dages varsel til fratrædelse, før prøvetiden udløber. Her gælder altså ikke en regel om, at opsigelsen først kan få virkning ved en måneds udgang.

120-dages-reglen

Det kan aftales i ansættelseskontrakten, at den såkaldte 120-dages-regel skal gælde. Det betyder, at du kan blive opsagt med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, hvis du inden for et sammenhængende tidsrum af 12 måneder har modtaget løn under sygdom i i alt 120 dage. Opsigelsen skal ske i umiddelbar forbindelse med udløbet af de 120 sygedage, og mens du stadig er syg.

Hvis du ikke er funktionær

Hvis du er dækket af en overenskomst, afhænger opsigelsesvarslet af, hvad der står i den konkrete overenskomst.

Hvis du hverken er omfattet af en overenskomst eller af funktionærloven, kan opsigelsesvarslerne som udgangspunkt aftales frit i den individuelle ansættelseskontrakt.

Hvis der ikke er aftalt noget varsel, gælder der et sædvanligt og rimeligt varsel bedømt ud fra forholdene på din arbejdsplads og i den branche, arbejdspladsen tilhører.

specielt for selvstændige

Som selvstændig bliver du ikke opsagt på samme måde som en lønmodtager. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i forhold til din arbejdssituation i den forbindelse.

specielt for ledige

Som ledig kan du ikke blive opsagt. Der er derfor ikke noget særligt, du skal være særligt opmærksom på i denne forbindelse.

lad ase hjælpe

Få mere hjælp ved ase. Ring os op eller send os en mail med spørgsmål og så hjælper vi dig på rette vej.

endnu ikke medlem?

bliv medlem