Hvilket opsigelsesvarsel har jeg krav på fra min arbejdsgiver?

Det afhænger af ens ansættelseskontrakt i forhold til længden af opsigelsesvarslet, såfremt man opsiges af sin arbejdsgiver. Nedenfor kan du læse om gældende opsigelsesvarsler - både som funktionær og ikke-funktionær. Nedenfor kan du læse om gældende opsigelsesvarsler - både som funktionær og ikke-funktionær.

Opsigelsesvarsel hvis du er funktionær

Efter funktionærloven gælder følgende varsler:

  • Op til 6 måneders ansættelse - 1 måneds opsigelsesvarsel
  • Fra 6 måneders til 3 års ansættelse - 3 måneders opsigelsesvarsel
  • Fra 3 års til 6 års ansættelse - 4 måneders opsigelsesvarsel
  • Fra 6 års til 9 års ansættelse - 5 måneders opsigelsesvarsel
  • Over 9 års ansættelse - 6 måneders opsigelsesvarsel

Opsigelsesvarslet skal altid afgives til udgangen af en måned, og opsigelsesvarslets længde skal tælles med, når ancienniteten bliver beregnet. Fratrædelsesdatoen i henhold til opsigelsen skal dermed ligge inden for den pågældende anciennitetsperiode, ellers har man krav på det opsigelsesvarsel, der hører til den næste periode.

 

I praksis gælder der altså følgende opsigelsesvarsler, hvis man er ansat den 1. i en måned:

Ansat ved opsigelsestidspunktet i op til Opsigelsesvarsel til udgangen af en måned
5 måneder 1 måned
2 år og 9 måneder 3 måneder
5 år og 8 måneder 4 måneder
8 år og 7 måneder 5 måneder
Over 8 år og 7 måneder 6 måneder

 

Opsigelse i prøveperiode

I ansættelseskontrakten kan der aftales op til 3 måneders prøvetid. Arbejdsgiveren kan opsige ansættelsesforholdet med 14 dages varsel til fratrædelse, såfremt man fortsat er inden for prøvetid. Ved prøvetid gælder ikke en regel om, at opsigelsen først kan få virkning ved en måneds udgang.

 

120-dages-reglen

Det kan aftales i ansættelseskontrakten, at 120-dages-reglen finder anvendelse. Det betyder, at medarbejderen kan opsiges med 1 måneds varsel til udgangen af en måned, hvis man inden for et sammenhængende tidsrum af 12 måneder har modtaget løn under sygdom i mere end i alt 120 sygedage. Opsigelsen skal ske i umiddelbar forbindelse med udløbet af de 120 sygedage, og mens medarbejderen stadig er syg.

Der er helt specifikke krav ved anvendelsen af 120-dages reglen, hvorfor at man opfodres til at kontakte Ase, såfremt man er blevet opsagt med baggrund i 120-dages reglen. 

Hvis du ikke er funktionær

Hvis man er dækket af en overenskomst, afhænger opsigelsesvarslet af, hvad der står i den konkrete overenskomst.

Hvis man hverken er omfattet af en overenskomst eller af funktionærloven, kan opsigelsesvarslerne som udgangspunkt aftales frit i den individuelle ansættelseskontrakt.

Hvis der ikke er aftalt noget varsel, gælder der et sædvanligt og rimeligt varsel bedømt ud fra forholdene på arbejdspladsen og den branche, som arbejdsgiveren tilhører.

Er du blevet opsagt?

Få mere hjælp ved ase. Ring os op eller send os en mail med spørgsmål og så hjælper vi dig på rette vej.

endnu ikke medlem?

bliv medlem