Får jeg udbetalt løn eller barselsdagpenge?

Få overblik over, hvem der udbetaler dine barselsdagpenge, og om du har mulighed for at modtage løn under barslen.

specielt for dig i job

Løn under barsel - mor

Funktionærlovens § 7 giver kvindelige medarbejdere ret til halv løn fra 4 uger før termin til 14 uger efter. Men selv om du ikke er kvindelig funktionær, kan det godt lade sig gøre at få hel eller delvis løn under din barsel. Løn under barsel afhænger nemlig af, om du har en overenskomst eller en kontrakt, der giver dig helt eller delvist ret til løn i en fastsat periode.

I den del af din barselsorlov, hvor du modtager hel eller delvis løn fra din arbejdsgiver, optjener du ret til ferie med løn.

Løn under barsel – far/medmor

Der er ingen love, der sikrer far eller medmor løn under fædre- eller forældreorlov. Vilkårene for din orlov afhænger derfor af dine ansættelsesforhold og din eventuelle overenskomst. Kontakt din arbejdsgiver for nærmere information, hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er berettiget til løn under fædre- og forældreorlov.

Barsel.dk

Barsel.dk er en lovbestemt udligningsordning, din arbejdsgiver som udgangspunkt skal indbetale til.

Hvis du modtager en løn, der er højere end dagpengesatsen, under din barsel, og du er ansat i en privat virksomhed, kan din arbejdsgiver få refunderet sine udgifter til din løn via Barsel.dk. Refusionen svarer til forskellen mellem barselsdagpenge og løn. Se dagpengesatserne her.

specielt for selvstændige

Sådan søger du om dagpenge

Når du er selvstændig, skal du søge om barselsdagpenge hos Udbetaling Danmark via Virk.dk. Du skal søge senest 8 uger efter fødslen – søger du senere, kan du først få barselsdagpenge fra det tidspunkt, din ansøgning er modtaget hos Udbetaling Danmark.

Kontakt Udbetaling Danmark direkte, hvis du er selvstændig, men ikke har et CVR-nummer.

Dagpengesats for selvstændige

Når du er selvstændig og skal på barsel, får du udbetalt barselsdagpenge, der svarer til den seneste årsindkomst, du har oplyst til skattemyndighederne. Hvis du er nyopstartet selvstændig og altså ikke har oplyst nogen årsindkomst endnu, skal du kontakte kommunen. De kan oplyse om, hvordan din indkomst – og dermed dine barselsdagpenge – skal opgøres.

Som selvstændig har du mulighed for at genoptage dit arbejde delvist under barselsorloven. Hvis du gør det, får du udbetalt 50 pct. af barselsdagpengene.

Se dagpengesatserne her

specielt for ledige

Barselsdagpenge

Hvis du er ledig og skal have et barn, og er du berettiget til dagpenge, kan du også få barselsdagpenge under din barselsorlov. Det er Udbetaling Danmark, der står for at udbetale barselsdagpengene.

Hvis du får dagpenge fra en a-kasse som ledig, er det vigtigt, at du, senest 8 uger efter fødslen, fortæller din a-kasse, at du skal på barsel. Din a-kasse fortæller Udbetaling Danmark om din barsel, og derefter får du et brev (digitalt), der dels guider dig til, hvad du skal gøre, dels giver dig adgang til at søge om barselsdagpenge. Det er ikke muligt at søge barselsdagpenge på forhånd.

Udbetaling af barselsdagpenge

Forældre, der er tilknyttet arbejdsmarkedet og/eller er medlem af en a-kasse, har ret til at modtage barselsdagpenge under barselsorloven. Nogle forældre får fuld løn under hele – eller en del af – barselsorloven. Det afhænger af din ansættelseskontrakt og eventuelle overenskomst.

Det er Udbetaling Danmark, der står for at udbetale barselsdagpenge.

endnu ikke medlem?

bliv medlem