Arnepension

Måske har du allerede hørt om Tidlig Pension – eller Arnepension, som den også kaldes.

Arnepension administreres og udbetales af Udbetaling Danmark. Den giver mulighed for at gå på pension op til 3 år før den officielle folkepensionistalder. 

Hvilke krav er der?

Kort fortalt giver Arnepension dig mulighed for at gå på pension op til 3 år før folkepensionsalderen. Kravet er, at du skal have været på arbejdsmarkedet i op til 44 år i perioden fra du var 16 år til 61 år. 

Du kan læse meget mere om Arnepension og de betingelser, der skal være opfyldt for at få det på borger.dk.

Har du spørgsmål til Arnepension, som du ikke kan finde svar på via borger.dk, bedes du kontakte Udbetaling Danmark.

Udbetaling Danmark åbnede for ansøgninger fra 1. august 2021, og selvom du allerede er gået på efterløn inden den 1. januar 2022, har du mulighed for at overgå til Arnepension - hvis du opfylder betingelserne for det.

Tidlig pension

Overgang fra efterløn til Arnepension

Kommer du frem til, at du økonomisk får mere ud af Arnepensionen end efterløn, har du mulighed for at skifte efterlønnen ud til fordel for Arnepension. Dette gælder også selvom du allerede er gået på efterløn.

Hvis efterløn påbegyndes FØR den 1. januar 2022

Hvis du er overgået til efterløn før 1. januar 2022, kan du, ved overgang til Arnepension, få udbetalt en kompensation som en erstatning for, at du ikke udnytter hele retten til efterløn.

Kompensationen beløber sig til 2.676 kr. (2021) pr. hver måned, du er på Arnepension. Der skal betales 30 % i afgift af beløbet. Beløbet opgøres og udbetales som en engangssum af Udbetaling Danmark.

Hvis efterløn er påbegyndt EFTER den 1. januar 2022

Hvis du overgår til efterløn efter den 1. januar 2022, vil du have mulighed for at få delvis tilbagebetaling af dine efterlønsbidrag. Dine efterlønsbidrag fratrækkes et beløb på 17.840 kr. (2021 tal) for hver måned, du har fået udbetalt efterløn for og der betales afgift af den delvise tilbagebetaling med 30 %. Det betyder, at hvis du har modtaget efterløn i ca. 7-8 mdr., er muligheden for at få efterlønsbidrag tilbage ophørt, da den bliver udlignet med værdien af den efterløn, du har fået udbetalt.

Denne mulighed er derfor bedst for dig, hvis du kun har haft en kort periode på efterløn f.eks. 2-3 måneder.

Obs. Der er mulighed for at optjene skattefri præmie efter overgang til Arnepension. Ønsker du at få udbetalt skattefri præmie, må efterlønsbidraget IKKE tilbagebetales – hverken helt, eller delvist.

Arnepension eller efterløn?

Hvis du både har ret til Arnepension og efterløn, er det helt op til dig at vælge, hvad er giver mest mening for dig. 

Find mere information om efterløn her

Spørg os

Har du spørgsmål til din efterlønsordning, skattefri tilbagebetaling af efterlønsbidrag eller overgang fra efterløn til Arnepension, kan du kontakte os ved at sende os e-besked (kræver tilmelding til e-post) eller ringe til os på 70 13 70 13.