Tidlig Pension

Tidlig Pension - eller Arnepensionen, som den også kaldes - giver dig mulighed for at gå tidligere på pension, hvis du har haft et langt arbejdsliv. 

Tidlig Pension administreres og udbetales af Udbetaling Danmark. Den giver - kort fortalt - mulighed for at gå på pension op til 3 år før den officielle folkepensionistalder. 

Hvilke krav er der?

For at du kan benytte ordningen, er det et krav, at du har været på arbejdsmarkedet i op til 44 år i perioden fra du var 16 år til 61 år. 

Læs mere om betingelserne for ordningen på borger.dk

Udbetaling Danmark åbner for ansøgninger fra 1. august 2021, og selvom du allerede er gået på efterløn inden den 1. januar 2022, har du mulighed for at overgå til Tidlig Pension - hvis du opfylder betingelserne for det.

Tidlig pension

Tidlig Pension eller efterløn?

Hvis du både har ret til Tidlig Pension og efterløn, er det helt op til dig at vælge, hvad er giver mest mening for dig. 

Find mere information om efterløn her