hvor længe kan jeg få dagpenge?

Du kan som hovedregel få dagpenge i op til to år. Du har desuden mulighed for at få forlænget din dagpengeret med op til 1 år.

Du kan som hovedregel få dagpenge i op til to år.

Hvis du får arbejde inden udløbet af dagpengeretten, har du følgende to muligheder, hvis du bliver ledig igen:

  • Du kan forlænge din dagpengeret op til 1 år. Hver arbejdstime forlænger dagpengeretten med 2 timer
  • Hvis du har 1924 løntimer, begynder du forfra med en ny 2-årig dagpengeperiode

Karensdag, hvis du ikke arbejder mindst 148 timer inden for en periode på 4 måneder

Hver fjerde måned bliver du trukket en dags dagpenge. Du undgår denne karensdag, hvis du har arbejdet i mindst 148 timer inden for de seneste 4 måneder. Kun arbejde på normale løn og ansættelsesvilkår tæller.

Karensmåned, hvis du har modtaget dagpenge i 4 år inden for en periode på 8 år

Hvis du inden for en periode på 8 år sammenlagt har modtaget dagpenge i 4 år, bliver din dagpengeperiode reduceret med 1 måned.

Læs mere om optjening af dagpengeretten

endnu ikke medlem?

bliv medlem