Værd at vide om opholdskravet

For at have ret til dagpenge, er det en betingelse ifølge opholdskravet, at du har opholdt dig lovligt i Danmark (inkl. Grønland og Færøerne), EU, Norge, Lichtenstein, Island og Schweitz i de seneste 6 år inden for de seneste 12 år.

Opholdskravet ophæves

I Ase er vi glade for at kunne fortælle, at det i Finansloven for 2020 er besluttet, at opholdskravet ophæves pr. 1. februar 2020.

Fra 1. februar 2020 er det derfor ikke længere en betingelse for retten til dagpenge, at du opfylder opholdskravet.

På nuværende tidspunkt har vi kun modtaget et lovforslag, så vi kender ikke de endelige regler. Ud fra lovforslaget ved vi dog, at der vil blive indført en overgangsordning for tidligere medlemmer af Ase, som er udmeldt på grund af opholdskravet.

Som tidligere medlem kan du få genoprettet dit medlemskab, hvis følgende betingelser er opfyldt:
 • Du har udmeldt dig ud af Ase i perioden fra 1. januar 2019 og indtil 1. februar 2020
 • Du har udmeldt dig på grund af opholdskravet
 • Ved genoprettelsen indbetaler du medlemsbidrag for hele den periode, hvor du har været udmeldt.
Ved at få genoprettet dit medlemskab, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge fra den 1. i den måned, hvor du søger om genoprettelse – du skal naturligvis opfylde de almindelige betingelser for at få ret til dagpenge.

Du har mulighed for at få genoprettet dit medlemskab af a-kassen i perioden 1. februar til 31. juli 2020.
Er jeg ramt af opholdskravet?

Hvis du er ledig og modtager dagpenge pr. 1. januar 2019, bliver du ikke berørt af opholdskravet her og nu. 

Du rammes af opholdskravet, hvis:

 • du er kommet til Danmark for mindre end 6 år siden, og hvis du ikke tidligere har haft ophold i et EU-/EØS-land (EU-lande, Norge, Lichtenstein og Island) eller Schweiz, opfylder du ikke opholdskravet.
 • du har haft ophold uden for Danmark, Grønland og Færøerne, EU/EØS og Schweiz i mere end 6 år, når opholdskravet er fuldt indfaset i 2021.

Er du ramt af opholdskravet, har du ikke ret til dagpenge. Du kan dog have ret til integrationsydelse, hvis betingelserne for dette er opfyldt.

Bemærk, at også samlevere/ægtefæller, der er fulgt med til udlandet, vil ved hjemkomst og ansøgning om dagpenge skulle opfylde opholdskravet.

 

Overgangsregler

Der vil være overgangsregler, så opholdskravet først er endeligt indfaset 1. januar 2021:

 • I 2019 er kravet 5 år inden for 12 år
 • I 2020 er kravet 6 år inden for 12 år
 • Fra 2021 er kravet 7 år inden for 12 år

Opholdskravet skal opfyldes første gang, du skal have en ret til dagpenge efter 1. januar 2019, og så igen hver gang du efterfølgende skal have en ny dagpengeret.

 

Undtagelser for opholdskravet

Der findes en række undtagelser til opholdskravet. Det gælder, hvis du har haft:

 • hyre på et dansk skib
 • ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en dansk offentlig myndighed
 • ophold i udlandet i øvrigt som beskæftiget i offentlig dansk interesse
 • ophold i udlandet som ansat i en dansk virksomheds, herunder filial eller datterselskab
 • ophold i udlandet med henblik på erhvervskompetencegivende uddannelse
 • ophold i udlandet som forsker på udenlandsk universitet, virksomhed eller forskningsinstitution

Undtagelserne gælder også medfølgende ægtefæller, registrerede partnere og samlevere, hvis I havde etableret fælles bopæl i Danmark inden udrejsen.

Undtagelserne gælder også børn under 18 år, som havde bopæl hos forældrene under opholdet.

Hvis du har haft ophold i udlandet, før du fyldte 18 år, sidestilles opholdet med ophold i Danmark, hvis du samlet har opholdt dig her i riget i 7 år inden du fyldte 18 år. Ophold i et EU/EØS-land eller Schweiz kan også tælle med, til denne 7 års periode.

Endelig er det bestemt, at du ikke skal opfylde opholdskravet, hvis du har gennemført en integrationsuddannelse.

Jeg har boet i et EU/EØS-land

Har du, som EU-/EØS statsborger eller statsborger i Schweiz, opholdt dig i et EU-/EØS-land eller Schweiz, kan du sidestille opholdet med ophold i Danmark. Du skal dog være opmærksom på, at vi skal have opholdet bekræftet af dit tidligere bopælsland, før vi endeligt kan godkende din ret til dagpenge.

Vi har mulighed for at udbetale dig dagpenge i de første 6 måneder, mens vi afventer bekræftelsen fra dit tidligere bopælsland, hvis du kan dokumentere, at du har opholdt dig i det pågældende land.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan tælle ophold i et EU/EØS-land eller Schweiz med til opfyldelse af opholdskravet, hvis du er tredjelandsstatsborger, medmindre du har haft status som flygtning eller statsløs. Hvis du har opholdt dig i Finland, Norge, Sverige og Island kan opholdet tælle med til opfyldelse af opholdskravet uanset statsborgerskab.

Kan jeg få sygedagpenge og barselsdagpenge?

Du skal også opfylde opholdskravet for at have ret til barsels- eller sygedagpenge.

Barselsdagpenge udbetales af Udbetaling Danmark og sygedagpenge udbetales af din bopælskommune. Hvis du har spørgsmål om dette, skal vi bede dig om at rette henvendelse til dem.

Har jeg ret til feriedagpenge?

Opholdskravet påvirker også din ret til feriedagpenge.

Først og fremmest påvirker det din mulighed for optjening af feriedagpenge, da du optjener feriedagpenge på baggrund af udbetalte dagpenge og barselsdagpenge. Hvis du ikke har ret til disse ydelser, optjener du ikke ret til feriedagpenge.

Derudover skal du være opmærksom på, at din ret til feriedagpenge er betinget af, at du har ret til dagpenge på ferietidspunktet. Hvis din ret til dagpenge er udløbet, skal du derfor opfylde de almindelige betingelser for udbetaling af dagpenge, for at få udbetalt feriedagpenge, herunder opholdskravet. Opfylder du ikke opholdskravet, kan du ikke få udbetalt feriedagpenge.

Skal jeg fortsætte med at være medlem?

Du bør overveje, om det giver mening for dig at være medlem af en a-kasse, hvis der går mange år, før du opfylder opholdskravet. Vi kan ikke træffe den endelige afgørelse for dig, men vi vil gerne hjælpe dig med at træffe din beslutning på et oplyst grundlag, så du er altid velkommen til at kontakte os. Ring på 70 13 70 13.

Hvis du vælger at melde dig ud af a-kassen, vil vi anbefale, at du melder dig ind i en a-kasse igen senest 12 måneder før, at du opfylder opholdskravet, da du skal opfylde anciennitetskravet på 12 måneders medlemskab af a-kassen, for at være berettiget til dagpenge. Derudover skal du naturligvis være opmærksom på, at du skal opfylde de øvrige betingelser for at have ret til dagpenge, og at det kun er arbejde i medlemsperioden, der kan tælle med til opfyldelse af dagpengeretten.

Indbetaler du til efterlønsordningen?

Hvis du indbetaler til efterlønsordningen, og du overvejer at melde dig ud af a-kassen, skal du være særligt opmærksom på de særlige krav, der er til a-kasse medlemskab og indbetalingsperioden, så du ikke risikerer at miste retten til efterløn.

Under alle omstændigheder vil vi anbefale, at du kontakter os for en konkret vejledning, hvis du overvejer at melde dig ud af a-kassen. Ring på telefon 70 13 70 13 for personlig vejledning.

Dokumentation i forbindelse med opholdskravet

Opholdskravet dokumenteres som udgangspunkt på baggrund af adresseoplysninger fra CPR-registret, hvor vi kan indhente oplysninger om dine danske adresser. Ase skal have dit samtykke for at opgøre opholdskravet, da vi skal have din tilladelse for at indhente dokumentationen fra CPR-registret.

Hvis du ikke ønsker at give dit samtykke, kan du selv dokumentere dit ophold i Danmark de seneste 12 år, ved selv at indhente oplysningerne fra CPR-registret. Du har adgang til oplysningerne fra Borger.dk

Hvis du ønsker at få opgjort dit opholdskrav, kan du kontakte os på 70 13 70 13.

hvilket medlemskab passer til mig, ase

Ring 70 13 70 13

Måske du har spørgsmål om opholdskravet? Som medlem af Ase, er du er meget velkommen til at ringe til os, vores jurister og konsulenter er klar til at vejlede dig. Du kan fange os mandag-torsdag mellem 8.00 og 17.00 og fredag fra 8.00-16.00 på telefon 7013 70 13.