Værd at vide om opholdskravet

Opholdskravet ophæves

I Ase er vi glade for at kunne fortælle, at opholdskravet ophæves pr. 1. februar 2020.

Fra 1. februar 2020 er det derfor ikke længere en betingelse for retten til dagpenge, at du opfylder opholdskravet.

Med ophævelsen af opholdskravet, vil der blive indført en overgangsordning for tidligere medlemmer af Ase, som er udmeldt eller restanceslettet på grund af opholdskravet.

Som tidligere medlem kan du få genoprettet dit medlemskab, hvis følgende betingelser er opfyldt:

  • Du har udmeldt dig af Ase i perioden fra 1. januar 2019 og indtil 1. februar 2020 på grund af opholdskravet
  • Det kan dokumenteres ved at indhente dine adresseoplysninger, at du ikke opfyldte opholdskravet på udmeldelsestidspunktet
  • Ved genoprettelsen indbetaler du medlemsbidrag for hele den periode, hvor du har været udmeldt.

Ved at få genoprettet dit medlemskab, har du mulighed for at få udbetalt dagpenge fra den 1. i den måned, hvor du søger om genoprettelse – du skal naturligvis opfylde de almindelige betingelser for at få ret til dagpenge.

Du har mulighed for at få genoprettet dit medlemskab af a-kassen i perioden 1. februar til 31. juli 2020.

Hvis du er udmeldt af Ase i ovenstående periode, vil vi sende dig en mail eller et brev, som nærmere beskriver betingelserne og mulighederne for at få medlemskabet genoprettet. Du er også altid velkommen til at kontakte os på tlf. 7013 7013.

hvilket medlemskab passer til mig, ase

Ring 70 13 70 13

Måske du har spørgsmål om opholdskravet? Som medlem af Ase, er du er meget velkommen til at ringe til os, vores jurister og konsulenter er klar til at vejlede dig. Du kan fange os mandag-torsdag mellem 8.00 og 17.00 og fredag fra 8.00-16.00 på telefon 7013 70 13.