Jeg er blevet hjemsendt

Kan min arbejdsgiver hjemsende mig?

Der er som udgangspunkt tre muligheder for, at din arbejdsgiver kan hjemsende dig uden løn:

  1. Du er omfattet af en overenskomst, der giver ret til at hjemsende dig pga. materialemangel, ordremangel eller andet
  2. Du er omfattet af en særaftale, der giver din arbejdsgiver ret til at hjemsende dig.
  3. Det er kutyme at hjemsende medarbejderne i den branche, hvor du er ansat.

Det vil fremgå af overenskomst eller aftale, hvilke regler der er gældende for dig. Kan din arbejdsgiver ikke hjemsende dig uden løn, skal han betale dig løn i hele hjemsendelsesperioden eller alternativt opsige dig med dit sædvanlige varsel. Bliver du opsagt, skal du arbejde i opsigelsesperioden, med mindre du bliver fritstillet.

Hvis din arbejdsgiver har ret til at hjemsende dig, skal du melde dig ledig på jobnet.dk og søge om dagpenge på mitase.dk. Se en vejledning her.​

Betyder force majeure at alle kan hjemsendes eller opsiges uden løn eller varsel?

Efter vores vurdering, er der ingen tvivl om, at hele situationen med corona er en force majeure situation, men det i sig selv suspenderer ikke alle varsler.

Er der ikke regler for hjemsendelse eller suspendering af varslerne i din ansættelse, betyder det, at din arbejdsgiver kun kan opsige dig med gældende varsel, og at han kun kan hjemsende dig, hvis han betaler dig løn.

Er der i overenskomst eller på anden vis aftalt, at du kan hjemsendes uden løn, eller opsiges uden varsel, i tilfælde af force majeure, så er det nu en mulighed arbejdsgiver kan benytte. På nuværende tidspunkt er det dog ikke alle varsler, der er suspenderet. Er der ikke regler for hjemsendelse eller suspendering af varslerne i din ansættelse, betyder det, at din arbejdsgiver kun kan opsige dig med dit sædvanlige varsel, og at han kun kan hjemsende dig, hvis han betaler dig løn.

Det skal understreges, at funktionærer ikke kan hjemsendes uden løn eller opsiges eller sættes ned i tid uden varsel, idet funktionærlovens varsler ikke kan fraviges ved aftale. Heller ikke selvom der er tale om en helt ekstraordinær situation eller force majeure.

Har din arbejdsgiver ret til at hjemsende eller opsige dig, skal du melde dig ledig på jobnet.dk og søge om dagpenge på mitase.dk.

Søge dagpenge