kan din arbejdsgiver forsat kræve at se dit coronapas?

Coronavirus betegnes ikke længere som en samfundskritisk sygdom. Dette medførte, at særloven om arbejdsgivers adgang til at kræve ansatte testet for coronavirus og modtage testresultatet, udløb den 1. februar 2022.
Ifølge helbredsoplysningsloven

Arbejdsgivere kan dog have en interesse i at se medarbejdernes coronapas. Denne adgang er mere indskrænket, end hvad virksomheder kan kræve af dens kunder og klienter, da dette primært er omfattet af databeskyttelsesreglerne.

Såfremt en arbejdsgiver kræver af se en medarbejders coronastatus - f.eks. som adgangsbevis til arbejdspladsen – så er der flere regler i spil. Oplysninger om en medarbejders coronastatus anses for helbredsoplysninger, hvorfor at helbredsoplysningsloven finder anvendelse.
Det er endnu uafklaret, om en medarbejders vaccinestatus anses for en helbredsoplysning, men det har kraftigt formodningen for sig.  


Brug for hjælp? Ase Lønmodtager rådgiver i forbindelse med sygdom. Læs videre her 


Det følger af helbredsoplysningsloven, at virksomheder hverken i forbindelse med eller under ansættelse må anmode om, indhente, modtage eller gøre brug af helbredsoplysninger for at finde ud af en ansats risiko for at udvikle eller pådrage sig sygdom, medmindre at lovens undtagelser finder anvendelse.

Arbejdsgivere kan dog anvende coronapas-appen for at se coronapas, uden at arbejdsgiveren samtidig behandler helbredsoplysninger. Dette skyldes, at den danske version af coronapas-appen via en QR-kode kun viser, om vedkommende har et gyldigt coronapas i form af en grøn farven. QR-koden viser således ikke, om den grønne farve skyldes test, vaccine eller immunitet – QR-koden anses derfor ikke for at indeholde helbredsoplysninger.

Arbejdsgiverne bør dog være særlig opmærksom på, at ovenstående alene gælder for den danske version af appen. EU-coronapas-appen viser derimod detaljerede helbredsoplysninger, og vil derfor ikke kunne anvendes på arbejdspladserne.


Krav om saglighed

Arbejdsgivere har som udgangspunkt mulighed for at indføre krav om coronapas på arbejdspladsen, så længe det sikres, at helbredsoplysninger ikke behandles. Kravet kræver dog, at det både er begrundet i driftsmæssige årsager samt at kravet er proportionelt.

Det vil sige, at det afhænger af de konkrete omstændigheder, om en arbejdsgiver kan kræve, at de ansatte fremviser coronapas. Det er tvivlsomt, om det kan driftsmæssigt begrundes, hvis medarbejderen har mulighed for at arbejde hjemmefra, uden at det går udover virksomhedens drift.

Hvis det tværtimod er nødvendigt, at de ansatte møder fysisk på arbejdspladsen, og eksempelvis har kontakt med kunder, så vil arbejdsgiveren kunne indføre krav om coronapas.
Det samme vil gøre sig gældende, hvis der eksempelvis er et større smitteudbrud på arbejdspladsen, og medarbejderne ikke kan udføre deres arbejde hjemmefra.

Såfremt arbejdsgiverne ønsker at gøre brug af coronapas, så anbefales det, at der udarbejdes klare retningslinjer for brugen og at medarbejderne får en forudgående klar og tydelig information om kravet, herunder hvordan oplysningerne bliver behandlet.

Læs meget mere om Ase Lønmodtager her