Jeg er ledig og har spørgsmål omkring dagpenge

Vi opfordrer til, at du altid kontakter os, hvis du står i en konkret situation med behov for rådgivning.

Samtidig opfordrer vi til, at du løbende følger udviklingen i medierne, udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen og på udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Folketinget har vedtaget, at forbruget af dagpengeretten sættes på pause i perioden 1. marts til 31. august 2020 og i perioden 1. januar til 30. juni 2021. 

Ledige dagpengemodtagere kan derfor modtage dagpenge i op til 12 måneder længere. Mere information herom nedenfor.

Hjælp til dagpengemodtagere

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid.

I denne hjælpepakke, er der også aftalt hjælp til dagpengemodtagere:

Dagpengemodtagere – dagpengeancienniteten sættes på pause

Dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause. Det betyder, at perioden fra og med 1. marts til og med 31. august ikke vil tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. Dagpengemodtagere kan derved modtage dagpenge i op til seks måneder længere.

Det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at borgeren er medlem af a-kassen i perioden frem til 31. august.

De borgere, der har opbrugt deres dagpengeret siden 1. marts og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 31. august. De skal i så fald genindmelde sig i a-kassen i hele forlængelsesperioden.

Der vil heller ikke blive forbrugt af retten til supplerende dagpenge i denne 6-måneders periode.

Opsummeret betyder dette, at hvis du får udbetalt dagpenge helt eller delvist i perioden 1. marts til 31. august (begge dage inkl.), vil de ikke forbruge af din dagpengeret.

Er din dagpengeret udløbet inden den 1. marts 2020, kan denne ordning ikke bruges af dig. Det samme gør sig gældende for supplerende dagpenge.

Yderligere hjælp til dagpengemodtagere

Dagpengemodtagere – dagpengeancienniteten sættes på pause

Dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause endnu engang. Det betyder, at perioden fra og med 1. januar 2021 til og med 30. juni 2021 ikke vil tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. Dagpengemodtagere kan derved modtage dagpenge i op til 6 måneder længere.

Det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at borgeren er medlem af a-kassen i perioden frem til 30. juni 2021.

De borgere, der har opbrugt deres dagpengeret siden 1. januar 2021 og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 30. juni 2021. De skal i så fald genindmelde sig i a-kassen i hele forlængelsesperioden.

Det er også et krav, at borgeren i perioden fortsat søger jobs og registrerer dem i joblog.

Der vil heller ikke blive forbrugt af retten til supplerende dagpenge i denne 6-måneders periode.

Opsummeret betyder dette, at hvis du får udbetalt dagpenge helt eller delvist i perioden 1. januar – 30. juni 2021 (begge dage inkl.), vil de ikke forbruge af din dagpengeret.

Hvis din dagpengeret er udløbet inden 1. januar 2021, kan denne ordning ikke bruges af dig. Det samme gør sig gældende for supplerende dagpenge.

Er du indkaldt til en personlig samtale i Ase?

Fra og med den 1. august 2021 åbnes der fuldt op for samtaler med personligt fremmøde hos os igen. Det betyder blandt andet, at ledige dagpengemodtagere igen har pligt til at deltage fysisk i indkaldte samtaler i a-kassen. Det fremgår af mødeindkaldelsen, om mødet er med personligt fremmøde, samt hvorhenne samtalen skal afholdes.

Har du spørgsmål vedrørende dit møde, anbefaler vi at du kontakter os på 7013 7013.

Er du indkaldt til et møde på jobcentret med Ases deltagelse?

Fra og med den 27. maj 2020 er beskæftigelsesindsatsen blevet delvist genåbnet. Det betyder blandt andet, at ledige dagpengemodtagere igen har pligt til at deltage i indkaldte møder hos jobcentret og a-kassen. Nogle møder kan være telefoniske eller digitale, andre ved personligt fremmøde.

Er du aktuelt ledig, vil du snarest få direkte besked fra os herom, med alle nødvendige informationer om hvad genåbningen betyder for dig.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg opholder mig i udlandet?

Nej, det kan du som udgangspunkt ikke. Du kan kun få dagpenge, hvis du opholder dig i Danmark.

Skal jeg være aktivt jobsøgende for at kunne modtage dagpenge?

Ja, pligten til at søge jobs og registrere disse i jobloggen er trådt i kraft igen fra og med den 27. maj 2020, i forbindelse med genåbningen af den aktive beskæftigelsesindsats.

Er du aktuelt ledig, vil du snarest få direkte besked fra os herom, med alle nødvendige informationer om hvad genåbningen betyder for dig.

Kan du få dagpenge, hvis du bliver smittet, eller hvis din læge eller sundhedsmyndighederne sætter dig i karantæne?

Hvis du er smittet, skal du straks sygemelde dig på jobnet.dk. Du vil herefter få dagpenge eller sygedagpenge efter gældende regler.

Hvis du ikke er smittet, men er sat i karantæne af din læge eller af myndighederne, sidestilles det med sygdom, og du skal straks sygemelde dig på jobnet.dk.

Hvis du har brug for hjælp til at sygemelde dig, er det vigtigt, at du udelukkende retter telefonisk henvendelse til os.

Kan du få dagpenge, hvis du vælger at gå i frivillig karantæne, fordi du har været i nærheden af smitte – eller bare for en sikkerheds skyld.

Fra og med den 27. maj 2020, er beskæftigelsesindsatsen og rådighedsforpligtelsen delvist genåbnet.

Det betyder, at du ikke længere kan gå i frivillig karantæne og samtidig modtage dagpenge, da det atter er en betingelse at man står til rådighed for arbejdsmarkedet.

Er du aktuelt ledig, vil du snarest få direkte besked fra os herom, med alle nødvendige informationer om hvad genåbningen betyder for dig.