Jeg er ledig og har spørgsmål omkring dagpenge

Vi opfordrer til, at du altid kontakter os, hvis du står i en konkret situation med behov for rådgivning.

Samtidig opfordrer vi til, at du løbende følger udviklingen i medierne, udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen og på udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Folketinget har den 19. marts 2020 vedtaget, at forbruget af dagpengeretten sættes på pause i perioden 1. marts til 31. maj 2020.

Ledige dagpengemodtagere kan derfor modtage dagpenge i op til 3 måneder længere. Mere information vil komme senere.

Hjælp til dagpengemodtagere

Regeringen og alle Folketingets partier er blevet enige om en markant hjælpepakke, der skal holde hånden under dansk økonomi og hjælpe danske lønmodtagere, studerende og virksomheder gennem en svær tid.

I denne hjælpepakke, er der også aftalt hjælp til dagpengemodtagere:

Dagpengemodtagere – dagpengeancienniteten sættes på pause

Dagpengemodtageres dagpengeanciennitet sættes på pause. Det betyder, at perioden fra og med 1. marts til og med 31. maj ikke vil tælle med i den lediges dagpengeanciennitet. Dagpengemodtagere kan derved modtage dagpenge i op til tre måneder længere.

Det er en betingelse for at være omfattet af tiltaget, at borgeren er medlem af a-kassen i perioden frem til 31. maj.

De borgere, der har opbrugt deres dagpengeret siden 1. marts og eventuelt har meldt sig ud af deres a-kasse, vil kunne genindmelde sig og herved opnå ret til dagpenge indtil 31. maj. De skal i så fald genindmelde sig i a-kassen i hele forlængelsesperioden.

Indtil videre har vi kun denne aftaletekst at holde os til, og afventer fortsat de egentlige regler. Der er derfor en masse spørgsmål, der endnu ikke er besvaret. Vi forventer dog, at der heller ikke bliver forbrugt af retten til supplerende dagpenge i 3-måneders perioden.

Men helt generelt kan det siges, at hvis du får udbetalt dagpenge helt eller delvist i perioden 1. marts til 31. maj (begge dage inkl.), vil de ikke forbruge af din dagpengeret.

Er din dagpengeret udløbet inden den 1. marts 2020, kan denne ordning ikke bruges af dig.

Det samme gør sig gældende for supplerende dagpenge.

Er du indkaldt til en personlig samtale i Ase?

I Ase afholder vi midlertidigt ikke fysiske møder og lukker derfor alle kontorer for fysisk fremmøde. Du vil i stedet blive ringet op af en af vores job- og karrierekonsulenter.

Vi vil løbende opdatere her på hjemmesiden.

Er du indkaldt til et møde på jobcentret med Ases deltagelse?

Jobcentrene er midlertidigt lukkede. Fællessamtaler med jobcentrene er derfor aflyst. Vi vil løbende opdatere her på hjemmesiden.

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg opholder mig i udlandet?

Nej, det kan du som udgangspunkt ikke. Du kan kun få dagpenge, hvis du opholder dig i Danmark.

Men hvis du var ledig forud for afrejsen OG har holdt ferien med feriedagpenge eller feriegodtgørelse, så vil du have mulighed for at fortsætte på dagpenge, selvom du er strandet i udlandet på grund af udenlandske myndigheders rejserestriktioner (som følge af COVID-19). Det er dog en betingelse, at du påbegyndte ferien forud for, at Udenrigsministeriet den 13. marts 2020 frarådede rejser til udlandet. Kontakt os hvis du står i denne situation.

Skal jeg være aktivt jobsøgende for at kunne modtage dagpenge?

Nej, pligten til at søge jobs er sat ud af kraft på ubestemt tid. 

Men du har selvfølgelig lov til at søge jobs, selvom der ikke er pligt til det lige nu. 

Når pligten til at søge jobs træder i kraft igen, vil vi straks skrive til dig. Vi vil også oplyse det her på hjemmesiden, som vi opdaterer flere gange dagligt vedrørende Coronavirus.

En telefonisk henvendelse vil således ikke kunne give mere information om, hvornår pligten til jobsøgning træder i kraft igen.

Kan du få dagpenge, hvis du bliver smittet, eller hvis din læge eller sundhedsmyndighederne sætter dig i karantæne?

Hvis du er smittet, skal du straks sygemelde dig på jobnet.dk. Du vil herefter få dagpenge eller sygedagpenge efter gældende regler.

Hvis du ikke er smittet, men er sat i karantæne af din læge eller af myndighederne, sidestilles det med sygdom, og du skal straks sygemelde dig på jobnet.dk.

Hvis du har brug for hjælp til at sygemelde dig, er det vigtigt, at du udelukkende retter telefonisk henvendelse til os.

Kan du få dagpenge, hvis du vælger at gå i frivillig karantæne, fordi du har været i nærheden af smitte – eller bare for en sikkerheds skyld.

Ja det kan du.

Beskæftigelsesindsatsen er suspenderet i en midlertidig periode. Det betyder, at du ikke skal leve op til kravet om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet.