Jeg har spørgsmål om min lønsikring

Sådan dækker din lønsikring i forbindelse med Corona - lønmodtager

Lønsikringen dækker, hvis du som lønmodtager bliver ledig – f.eks. hvis din arbejdsgiver afskediger dig pga. nedgang i virksomheden. Du skal også være berettiget til dagpenge og opfylde betingelserne for udbetaling af lønsikring.

Bliver du af din arbejdsgiver sendt i midlertidig arbejdsfordeling grundet COVID-19, er der ikke dækning fra din lønsikring.

Sådan dækker din lønsikring i forbindelse med Corona - selvstændig

Lønsikring dækker, hvis du som selvstændig bliver ledig – f.eks. hvis du må lukke virksomheden grundet konkurs. Du skal også være berettiget til dagpenge og opfylde betingelserne for udbetaling af lønsikring.

Sådan er du stillet, hvis du er ledig

Hvis du er ledig og allerede får udbetalt lønsikring, så vil denne udbetaling fortsætte. Din udbetaling af lønsikring følger din udbetaling af dagpenge, så hvis du opfylder betingelserne for dagpenge, så vil vi også udbetale lønsikring.

Sådan er du stillet, hvis du bliver syg med Corona 

Din lønsikring hos Ase dækker også i tilfælde af sygdom under din ledighed. Hvis du bliver syg med Coronavirus og sygdomsperioden strækker sig over mere end 14 dage, vil du fortsat være dækket af din lønsikring. Du skal dog være opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at indhente lægelig dokumentation, før vi kan fortsætte udbetalingen.

Forbrug af din lønsikring

Du skal være opmærksom på, at hvis du får udbetalt lønsikring på grund af ledighed, så forbruger du af din lønsikring på sædvanligvis. Eventuelle særregler for dagpenge omkring forbrug mv., finder ikke anvendelse for lønsikring.