Jeg har spørgsmål omkring min lønsikring

Jeg har lønsikring hos Topdanmark

Hvis du har en lønsikring hos Topdanmark, så skal du kontakte dem direkte for at få svar på spørgsmål om, hvordan du er dækket i forhold til Corona-situationen, hvis du er ledig, hvis du er syg eller hvis du bliver opsagt.

Jeg har en Ase Lønsikring+

Sådan dækker din lønsikring i forbindelse med Corona - lønmodtager

Lønsikringen dækker, hvis du som lønmodtager bliver ledig – f.eks. hvis din arbejdsgiver afskediger dig pga. nedgang i virksomheden. Du skal også være berettiget til dagpenge og opfylde betingelserne for udbetaling af lønsikring.

Sådan dækker din lønsikring i forbindelse med Corona - selvstændig

Lønsikring dækker, hvis du som selvstændig bliver ledig – f.eks. hvis du må lukke virksomheden grundet konkurs. Du skal også være berettiget til dagpenge og opfylde betingelserne for udbetaling af lønsikring.

Sådan er du stillet, hvis du er ledig

Hvis du er ledig og allerede får udbetalt lønsikring, så vil denne udbetaling fortsætte. Din udbetaling af lønsikring følger din udbetaling af dagpenge, så hvis du opfylder betingelserne for dagpenge, så vil vi også udbetale lønsikring.

Sådan er du stillet, hvis du bliver syg med Corona 

Ase Lønsikring + dækker også i tilfælde af sygdom under din ledighed. Hvis du bliver syg med Coronavirus og sygdomsperioden strækker sig over mere end 14 dage, vil du fortsat være dækket af din lønsikring. Du skal dog være opmærksom på, at det kan blive nødvendigt at indhente lægelig dokumentation, før vi kan fortsætte udbetalingen.

Forbrug af din lønsikring

Du skal være opmærksom på, at hvis du får udbetalt lønsikring på grund af ledighed, så forbruger du af din lønsikring på sædvanligvis. Eventuelle særregler for dagpenge omkring forbrug mv., finder ikke anvendelse for lønsikring.

 

Længere sagsbehandlingstid
Grundet Corona-situationen oplever vi i øjeblikket stor travlhed og øget sagsmængde. Du vil derfor opleve, at sagsbehandlingstiden bliver længere, det beklager vi.
Hvis du har søgt om dagpenge og har en Ase Lønsikring+, så behøver du ikke at foretage dig yderligere, da vi har registreret din ansøgning om lønsikring. Vi vil sørge for at kontakte dig, hvis vi mangler yderligere materiale i sagen, og vi behandler din sag så hurtigt som muligt. 
Jeg har Lønsikring uden Jobcenter

Hvis du bliver opsagt eller ledig på grund af Corona-situationen, så skal vi bede dig om at kontakte os, så vi kan vejlede dig nærmere.