jeg er studerende

Vi opfordrer til, at du altid kontakter os, hvis du står i en konkret situation med behov for rådgivning.

Samtidig opfordrer vi til, at du løbende følger udviklingen i medierne, udmeldingerne fra Sundhedsstyrelsen og på udenrigsministeriets rejsevejledninger.

Jeg er studerende og kontingentfritaget

Hvis du er studerende, er du ligeledes berørt af restriktionerne på grund af Corona Virus. For mange er der lige nu en usikkerhed i forhold til, hvornår man kan afslutte sin uddannelse og tage sine sidste eksamener.

Hvis du er kontingentfritaget under din uddannelse, og du ved, at din uddannelse afsluttes senere, end du har oplyst på grund af Corona, skal du tage kontakt til os og oplyse den nye dato for, hvornår du afslutter din uddannelse. Vi kan herefter muligvis forlænge din kontingentfritagelse.

Hvis du ikke kender den nye dato for afslutningen af din uddannelse, skal du vente med at skrive til os, indtil du kender den nye dato for afslutning af din uddannelse. Har du dog allerede modtaget en kontingentopkrævning, som vedrører 2. kvartal, og du ved, at du først kan afslutte din uddannelse efter andet kvartal, så kan du skrive til os allerede nu med en midlertidig forventet dato for afslutning af din uddannelse. Husk altid at opdatere os med det samme, hvis en oplyst slutdato ændrer sig.   

Du kan skrive til os på kontaktcenter@ase.dk