Ansættelsesforhold

Vi er kendetegnet ved vores forskellighed. Vi arbejder i forskellige afdelinger, har forskellige jobfunktioner, forskellige kompetencer og forskellige uddannelser bag os.

Prioritering af udvikling
Det, vi har til fælles, er, at vi værdsætter at arbejde i et miljø, hvor udvikling af vores forretningsmæssige, faglige og personlige kompetencer er en høj prioritet. Ud over en årlig medarbejder-udviklingssamtale (MUS) bliver vores kompetencer løbende videreudviklet gennem kurser, seminarer og korte eller længere uddannelsesforløb.

Personalegoder og andre ansættelsesforhold

 • 37 timers arbejdsuge inkl. betalt frokostpause 
 • Flekstid (i det meste af virksomheden)
 • 5 betalte feriefridage ud over de lovpligtige 5 ugers ferie
 • 1 betalt fridag - dagen efter kr. himmelfartsdag 
 • 1% i julebonus 
 • Ekstra ferietillæg
 • Løn under barsel til kvinder: 4 uger før fødslen og 24 uger efter fødslen
 • Mulighed for Fædreorlov i 2 uger og forældreorlov i op til 10 uger efter gældende regler
 • Betalt barns 1. sygedag 
 • Helbredssikring
 • Forsikringspakke bestående af gruppeliv og ulykkesforsikring
 • Diverse sundhedsfremmende tilbud
 • Diverse sociale og faglige arrangementer
 • Diverse medarbejderklubber
 • Sund kantine
 • Massageordning
 • Vi følger overenskomsten mellem HK og Dansk Erhverv. Vi tilbyder en individuel fastsat løn.