unikt tilbud til selvstændige

Lige nu får du som selvstændig en ekstraordinær mulighed for at blive forsikret fra dag ét, og få ret til dagpenge straks. 

Men skynd dig - det gælder kun til og med 8. august!

 

der har aldrig været bedre vilkår

 • øjeblikkelig anciennitet

 • dagpengeret med det samme

 • 30% besparelse på indmeldelse

 

Brug tilbuddet til at beskytte dig og din virksomhed til fremtidens udfordringer

 

Bestil tilbud
Betingelserne for tilbuddet
 • Ved indmeldelse betaler du ét års kontingent - dog til en særpris på 4.224 kr., hvilket svarer til en besparelse på 30%!
 • Du forpligter dig til yderligere ét års medlemsskab i a-kassen, hvor du altså er sikret fra dag ét.

 

Betingelser for at få dagpenge nu
 • Du skal være selvstændig som hovedbeskæftigelse
 • Du skal have haft et overskud på 238.512 kr. på din årsopgørelse for 2019
 • Driver du din virksomhed i selskabsform, skal du have haft en løn til dig selv på 238.512 kr. i 2019
 • A- og B-indkomst fra almindeligt lønarbejde i en medlemsperiode kan tillægges i opgørelsen af indkomstkravet

Overskuddet må alene komme fra 2019. Du er altså ikke dækket, hvis du over f.eks. en tre årig periode har et samlet overskud på 238.512 kr. Det er kun indkomsten fra 2019, der kan medtages. 

Den indkomst, der kan medtages er overskuddet fra personligt ejede virksomhed, som fremgår af den personlige årsopgørelse (som er gældende fra 2.juli 2020), eller udbetalt a-indkomst fra selvstændig virksomhed (selskaber hvor medlem har afgørende indflydelse).

 

Skal jeg lukke min virksomhed for at få dagpenge?

Dagpenge er et økonomisk sikkerhedsnet i tilfælde af, at man bliver ledig - enten fordi man mister sit job eller fordi ens virksomhed ophører. Du er derfor først berettiget til dagpenge, hvis din virksomhed lukker. 

Benytter du dig af muligheden for at søge om dagpenge straks, skal din virksomhed ophøre. Der pålægges ifølge reglerne 3 ugers karens efter ophøret.

Herefter er udbetaling af dagpenge betinget af, at du er tilmeldt Jobcenteret og står til rådighed for arbejdsmarkedet. Se mere her

Selvstændige der er omfattet af direkte forbud mod at holde åbent

Der er dog én undtagelse. Hvis du er direkte ramt af forbud mod at holde din virksomhed åben grundet COVID-19, kan du søge om dagpenge i Ase uden at ophøre med virksomheden efter de almindelige regler.

Denne særlige ordning gælder kun udbetaling af dagpenge i 2 måneder fra 9. juli til 8. september 2020.

en a-kasse, der forstår dig

Ase er det sikre valg for dig, der er selvstændig erhvervsdrivende. Vi er med 150.000 medlemmer Danmarks femte største a-kasse, og den med flest selvstændige medlemmer. Vi har en solid erfaring bag os, og vi forstår for alvor erhvervsdrivende.

Bliv medlem i dag - vær sikret i morgen

Har du brug for mere end dagpenge?

Ase tilbyder også lønsikring til selvstændige. Beregn din pris her.

kr./md.
Hvis du tjener mindre end 26.354 kr., kan du ikke bestille lønsikring, da du er dækket af dine dagpenge
Ases Lønsikring har et loft på 86.083 kr. i bruttoløn
kr./md.
min. 21.083
max. 40.866

Din udbetaling består af:iDin udbetaling består af dagpenge og din valgte lønsikringsdækning. Begge beløb er brutto, som du skal betale skat af. Du kan kun købe Ase Lønsikring, hvis du er medlem af Ase a-kasse.

Dagpenge:
19.083 kr./md.
+
Lønsikring:
kr./md.

Din pris:

500

kr./md.

Periode:

iHer vælger du, hvor mange måneder du ønsker din lønsikring udbetalt - vælg mellem 3, 6 eller 12 måneder.

Bliv ringet op

Du mangler kun at indtaste dit navn og nummer. Så ringer vi dig op med et skræddersyet tilbud på en lønsikring.

Betingelser og oplysninger om vores behandlinger af persondata kan læses ved at klikker her

Tak

Vi ser frem til at tale med dig omkring lønskring. Indtil da har du mulighed for at læse mere om de fordele, der er forbundet med at være medlem af ase. Klik her

bliv medlem i dag

Tilbuddet gælder kun til og med 8. august 2020, så hvis du vil gøre brug af den ekstraordinære mulighed, er det nu, du skal gøre det. Skriv dine oplysninger her, så ringer vi dig op hurtigst muligt.vil du vide mere?

Tilbuddet kommer som et led i udfasningen af statens hjælpepakker, og gælder i perioden fra 9. juli til og med 8. august 2020.

 

Gælder tilbuddet for alle selvstændige?

Tilbuddet gælder for alle selvstændige erhvervsdrivende, der har deres virksomhed som hovedbeskæftigelse.

Det betyder, at freelancere og selvstændige med bibeskæftigelse ikke er omfattet af muligheden for at få dagpenge straks.

Bibeskæftigelse er defineret ved, at man de sidste 6 måneder forud for optagelsen har haft 480 timers lønmodtagerarbejder ved siden af den selvstændige virksomhed.

Hvornår driver du virksomhed "som hovedbeskæftigelse?"

Som tommelfingerregel anses du for at drive virksomhed som hovedbeskæftigelse, hvis du kan sige ja til ét af disse punkter:

 • Jeg har egen enkeltmandsvirksomhed eller er interessent i et I/S.
 • Jeg har bestemmende indflydelse i et selskab (A/S, ApS el. IvS).
  Hvis du alene eller sammen med nærmeste familie ejer 50 % eller mere af selskabet. Det er altså ikke tilstrækkeligt at eje 40 % af selskabet, heller ikke selv om du er direktør og bestemmer det hele.
 • Jeg er medarbejdende ægtefælle uden en lønaftale.

 

Hvor meget kan jeg få udbetalt i dagpenge som selvstændig?

Den højeste dagpengesats, som du kan opnå, er på årligt 228.996 kr. (2020-tal). Dette forudsætter et overskud/løn på 276.650 kr. i 2019.

Har du brug for mere end dagpenge?

Ase tilbyder som noget unikt en Lønsikring til selvstændige. Med vores lønsikring kan du sikre dig op mod 80% af din indkomst.

Kan jeg få Lønsikring+ fra dag et?

Nej, desværre. Lønsikringen har samme vilkår som altid. Det betyder, at der er en karensperiode på 9 måneder.

Derudover skal du være i beskæftigelse, når du tegner lønsikringen – og du kan altså ikke få den, hvis du bliver indmeldt i a-kasse og gør brug af de lempede vilkår, der gør det muligt at søge om dagpenge med det samme, fordi din virksomhed er ophørt.

Du kan tegne en lønsikring, hvis du melder dig ind på de lempede vilkår, men ikke lukker din virksomhed og søger dagpenge med det samme. 

Jeg er blevet meldt ind i a-kassen efter august 2019 - hvad betyder det for mig?

Tilbuddet gælder også for nuværende medlemmer af Ase, som har under 1 års anciennitet.

Du får mulighed for samme vilkår ved at indbetale det supplerende kontingent for resten af året. På den måde bliver du stillet som om du har 1 års anciennitet, og får altså ret til dagpenge med det samme.

Dog gælder stadig samme betingelser, så du skal være fuldtidsselvstændig med et overskud fra 2019 på 238.512 kr. Indtægt fra almindeligt lønarbejde i en medlemsperiode kan også medregnes.

Eksempel:

Du er blevet indmeldt i Ase 1. oktober 2019. Den 1. august 2020 benytter du muligheden for at indbetale restkontingent, så du har været medlem af Ase i perioden 1. august 2019 til 1. august 2020. Da du har 250.000 kr. i overskud i 2019, kan du søge og få dagpenge, hvis du opfylder de øvrige betingelser om ophør m.m.

Hvis du ikke benytter tilbuddet om 1 års anciennitet, har du tidligst dagpengeret i juli 2021, hvor du tidligst kan dokumentere 12 måneders indtægt i en medlemsperiode. Årsopgørelsen for 2020 er nemlig først gyldig i juli 2021.

Hvad koster det at blive medlem?

Et a-kasse medlemskab hos Ase koster 503 kr. om måneden. Beløbet er fradragsberettiget.

Når du på normal vis melder dig ind i en a-kasse, skal du have ét års karensperiode, inden du er berettiget til dagpenge. Med tilbuddet her, får du perioden med i bonus, så du er økonomisk sikret med det samme. Det betaler du 4.224 kr. for - hvilket er en besparelse næsten 30%

Pris for medlemsskab Særpris fra 9. juli til 8. august Besparelse
503 kr. om måneden    
6.036 kr. om året 4.224 kr.  1.812 kr.

Du får altså ikke bare mulighed for økonomisk sikkerhed fra dag 1 – du får også en ekstraordinær pris.

økonomisk sikkerhed på unikke vilkår

Har du brug for en plan B? Med Ase som a-kasse er du sikret, uanset, hvad der sker i fremtiden - og lige nu får du sikkerhed allerede fra første dag af din indmeldelse, du slipper for 12 måneders karensperiode og du sparer 30%! Husk, at det kun gælder til og med 8. august, så skynd dig at gør brug af tilbuddet.

Meld dig ind i dag