Dagpenge

Som lønmodtager kan du få dagpenge, når du er ophørt med dit arbejde - både hvis du er blevet opsagt, eller hvis du selv har sagt op. I begge tilfælde skal du tilmelde dig jobcenteret. Du skal have haft en indkomst på 228.348 kr. inden for de seneste 3 år. Du kan højst medregne 19.029 kr. pr. måned.

Hvis du er blevet opsagt, kan du normalt få dagpenge fra første dag, du er ledig og tilmeldt jobcentret. Har du selv opsagt dit job uden en gyldig grund, har du fået for kort varsel fra din arbejdsgiver, eller er du selv skyld i, at du er blevet opsagt, kan du som regel først få dagpenge, når der er gået tre uger fra din første ledige dag.

Kontakt os gerne inden en eventuel opsigelse, så vi kan vejlede dig om de gyldige grunde. Under alle omstændigheder er det vigtigt, at du tilmelder dig jobcentret på første ledige dag.

Du kan få op til 223.596 kr. om året (2018-tal) i dagpenge før skat. Det svarer til 18.633 kr. om måneden før skat.

 

Værd at vide

Spørgsmål og svar

Hvor længe kan jeg få dagpenge?

Du kan få dagpenge i op til to år.

Fleksibel forlængelse af dagpengeretten
Hvis du får arbejde inden udløbet af dagpengeretten, kan du forlænge din dagpengeret op til 1 år. Hver arbejdstime forlænger dagpengeretten med 2 timer. Frem til 1. juli skal du mindst have 9,3 arbejdstimer for at kunne forlænge din dagpengeret. Dette mindstekrav bortfalder fra 1. juli 2017.
Du kan i stedet for forlængelse vælge at bruge timerne til optjening af en ny 2-årig dagpengeperiode

Karens hvis du ikke arbejder
Hver 4. måned bliver du trukket en dags dagpenge. Du undgår karens, hvis du har arbejdet i over 148 timer inden for de seneste 4 måneder. Kun arbejde på normale løn og ansættelsesvilkår tæller.

Hvis du har modtaget dagpenge i 4 år inden for en periode på 8 år
Hvis du inden for en periode på 8 år sammenlagt har modtaget dagpenge i 4 år, bliver din dagpengeperiode reduceret med 1 måned. Reglen har betydning, hvis du modtager dagpenge fra 1. juli 2017.

Kan jeg få dagpenge, mens jeg er på jobsøgning i udlandet?

Ja. Du har flere muligheder for at søge job i udlandet, mens du er på dagpenge:

  • Du kan rejse til udlandet og søge arbejde når som helst, hvis du rejser ud og hjem samme dag.
  • Du kan få dagpenge i op til fem dage, hvis du skal til en jobsamtale i udlandet, og du før afrejsen har dokumenteret over for os og jobcentret, at du skal til en ansættelsessamtale.
  • Du kan få dagpenge i op til tre måneder, hvis du tager til et EU- eller EØS-land for at søge arbejde. Det er en mulighed, hvis du har været ledig i mindst fire uger. Du skal have ret til dagpenge, den dag du rejser, og have søgt om tilladelse fra os inden afrejsen. Kontakt os i god tid, så vi kan godkende din ansøgning.

Hvad er forskellen på kontanthjælp og dagpenge?

Er du medlem af en a-kasse, kan du få op til 18.633 kr. (2018-tal) om måneden i dagpenge før skat, hvis du mister dit arbejde. Er du ikke medlem af en a-kasse, kan du søge kommunen om kontanthjælp. Satsen for udeboende over 30 år uden børn er 11.282 kr. pr. måned før skat (2018-tal). Der er dog meget strenge regler for, hvornår du kan få kontanthjælp.

Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg er på dagpenge?

Der er mange rettigheder og pligter, når man modtager dagpenge. Du skal derfor være omhyggelig med at sætte dig ind i betingelserne for at kunne få dagpenge.