Sygedagpenge

Sygedagpenge er en ydelse, der administreres og udbetales af din kommune. Du kan få sygedagpenge fra din første sygdomsdag i en begrænset periode, hvis du på grund af sygdom bliver helt eller delvist uarbejdsdygtig - og ikke har en aftale med din arbejdsgiver om løn under sygdom.

Værd at vide

Spørgsmål og svar

Hvem kan få sygedagpenge?

Du kan få sygedagpenge, hvis du er lønmodtager. Hvis du er ledig, kan du muligvis få ydelse under sygdom i de første 2 uger af sygdomsperioden. Kontakt din a-kasse herom.

 

I hvilke tilfælde kan jeg søge sygedagpenge?

Du kan søge sygedagpenge, hvis du ikke har en aftale med din arbejdsgiver, som giver dig ret til løn under sygdom. Aftalen vil typisk være formuleret i din ansættelseskontrakt, være indeholdt i den overenskomst, du er omfattet af, eller fremgå af virksomhedens personalehåndbog. Har du ret til løn under sygdom, kan du ikke søge sygedagpenge.

Hvem udbetaler sygedagpenge?

Normalt er det din arbejdsgiver, der skal udbetale sygedagpenge for de første 30 kalenderdage af din sygdomsperiode. Derefter overtager kommunen udbetaling af sygedagpengene.

Hvilke krav skal jeg opfylde for at få sygedagpenge?

For at få sygedagpenge fra din arbejdsgiver, skal du have været ansat hos din arbejdsgiver i mindst otte uger og have haft mindst 74 timers arbejde. For at få sygedagpenge fra kommunen, har du flere muligheder for at opfylde betingelserne. Kontakt din kommune for at få mere information.

Hvor meget kan jeg få i sygedagpenge?

Sygedagpenge beregnes normalt på grundlag af den timeindtægt, som du ville have været berettiget til, hvis du ikke var syg. Derfor vil sygedagpengebeløbet variere. Ring til din kommune, hvis du vil vide præcis, hvad du kan få udbetalt.

Gælder der særlige regler for sygedagpenge, hvis jeg er ledig?

Ja, der gælder både særlige regler for, hvordan du som ledig skal sygemelde dig og hvordan du herefter får ret til ydelse under sygdom fra kommunen eller din a-kasse fra første sygedag.

HUSK at du skal sygemelde dig på dit lokale jobcenter den første dag, du er syg. Sygemelding kan ske via telefon eller jobnet.dk.