Uddannelse/VEU

Hvis du gerne vil efteruddanne dig, har du mulighed for at gøre det med tilskud fra staten.

Tilskuddet kaldes VEU-godtgørelse (voksen- og efteruddannelse) og gives til deltagelse i en erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse. Det er typisk korte kurser, der henvender sig til både ufaglærte og faglærte. Kurserne finder sted på AMU-centre, handelsskoler, tekniske skoler og erhvervsskoler.

Satsen for VEU-godtgørelse er 860 kr. om dagen i fem dage pr. uge (2018-tal)  og udbetales, når uddannelsen er afsluttet.

Du har også mulighed for at søge befordringsgodtgørelse for transporten til og fra uddannelsesstedet.

Værd at vide

Spørgsmål og svar

Hvem kan få VEU-godtgørelse?

For at få VEU-godtgørelse må du ikke have en uddannelse, der er på et højere niveau end en erhvervsuddannelse eller lignende. Og du skal være i arbejde.

Hvad kan jeg få VEU-godtgørelse til?

VEU-godtgørelse er til uddannelser til og med niveauet for erhvervsuddannelser. Det gælder en lang række uddannelser, der er målrettet arbejdsmarkedet, eksempelvis AMU-kurser, individuelle kompetencevurderinger og kurser i taxi-kørsel.

Hvem får udbetalt VEU-godtgørelsen?

Hvis du får løn under uddannelsen, er det din arbejdsgiver, der får beløbet udbetalt. Hvis ikke, får du selv udbetalt VEU-godtgørelsen.

Hvordan udbetales VEU-godtgørelse?

Der trækkes skat og ATP af godtgørelsen, inden den udbetales til dig.

Gives der befordringstilskud til transporten?

Ja, du har mulighed for at søge befordringstilskud til din transport til og fra uddannelsesstedet. Tilskuddet udbetales efter en fast takst.

Hvem administrerer og udbetaler VEU-godtgørelsen?

Hvis du er medlem af vores a-kasse, er det os, der administrerer og udbetaler VEU-godtgørelsen. Hvis du ikke er medlem af en a-kasse, er det statens opgave.

Link til:

veug.dk