Dagpengereformen og dens indflydelse på dagpengeretten for Ases medlemmer

28.10.2015

Den 22. oktober blev der indgået en aftale om en dagpengereform. Efterfølgende har Ase fået mange henvendelser fra medlemmer, som er bekymrede for deres situation.

Det er helt forståeligt. For den aftale om en dagpengereform, der er indgået, lægger op til en større forandring af systemet.

Ase vil først og fremmest gerne pointere, at reformen ifølge aftaleteksten mellem partierne først vil træde i kraft den 1. januar 2017. Så indtil da skal medlemmerne kun forholde sig til de nuværende regler.

Vi kan dog på nuværende tidspunkt ikke sige noget om, hvilken konkret indflydelse reformen vil have på medlemmernes dagpengeret.

Ase venter i lighed med landets andre a-kasser på, at reformen bliver vedtaget i Folketinget. Det er først, når de nye regler er endeligt implementeret i dagpengelovgivningen, at Ase kan vejlede medlemmerne på et sagligt grundlag.