Debatindlæg: Karensdage straffer alle arbejdsløshedsforsikrede

02.10.2015

Med forslaget om karensdage straffer man alle medlemmer af a-kasserne for at kunne tilbyde en meget lille gruppe af ledige et ekstra år på dagpenge, skriver administrerende direktør for Ase Karsten Mølgaard Jensen i dette debatindlæg.

Af Karsten Mølgaard Jensen, adm. direktør i Ase. (Jyllands-Posten, 2. oktober 2015)

Dagpengekommissionen har fået i opdrag at komme med et bud på et fremtidssikret, robust og attraktivt dagpengesystem. Men seneste lækkede bud på et nyt dagpengesystem fra den nedsatte kommission, der styres af repræsentanter fra de gamle fagforeninger og de traditionelle arbejdsgiverorganisationer, indeholder en ny straf for de mere end to millioner lønmodtagere med en arbejdsløshedsforsikring.

Dagpengekommissionen har tilsyneladende – ifølge Jyllands-Posten tirsdag den 29. september – i sinde at foreslå et nyt dagpengesystem med karensdage til samtlige dagpengemodtagere, hvor ingen modtager nogen form for dagpenge. Til gengæld skal dagpengeperioden forlænges med endnu et år for de relativt få ledige, der måtte have brug for det.

Forslaget om karensdage for alle bevidner, at Dagpengekommissionen endnu engang er mere forhippet på at kunne tilbyde nogle få tusinde dagpengemodtagere – som allerede har været ledige i to år – et mere generøst system, fremfor at tilgodese de mere end to millioner arbejdsløshedsforsikrede, hvoraf halvdelen allerede har tilkendegivet i en befolkningsanalyse i efteråret 2014, at det nuværende dagpengesystem ikke giver dem tilstrækkelig økonomisk tryghed.

Symptomatisk for Dagpengekommissionens lækkede forslag har udgangspunktet for de forskellige nye modeller alle haft et overdrevent fokus på udfald af det nuværende dagpengesystem. Det er som om, at der død og pine skal findes en løsning, som på en eller anden måde kan fastholde ledige med mere end to års ledighed i dagpengesystemet.

Regningen for den manøvre tørrer man af på samtlige andre arbejdsløshedsforsikrede – denne gang i form af karensdage, hvor man forringer dagpengedækningen for de mange med lav ledighedsrisiko og som sjældent trækker på dagpengeretten til fordel for nogle relativt få langtidsledige, som kan få adgang til endnu et år på dagpenge i stedet for at komme i beskæftigelse, begynde på en uddannelse eller overgå til kontanthjælpssystemet.

I andre lækkede forslag har Dagpengekommissionen været inde på samme opskrift. Straf de mange kernetropper på arbejdsmarkedet, som i dag finansierer dagpengesystemet, med en ringere forsikring og giv gevinsten til nogle få ledige, som man kan fastholde i dagpengesystemet i endnu et år.

Ase vil gå en anden vej. Vi mener ikke, at man kan indrette et nyt dagpengesystem på baggrund af en marginal udfordring med nogle få tusinde, som årligt må forlade dagpengesystemet, fordi de har opbrugt dagpengene efter to års ledighed.

Indretningen af et fremtidssikret arbejdsløshedsforsikringssystem må tage udgangspunkt i at skabe økonomisk tryghed for de mere end to millioner forsikrede på arbejdsmarkedet samt at gøre forsikringen interessant for de ca. 800.000 ikke forsikrede personer på arbejdsmarkedet.

Det gør man bestemt ikke ved at forringe den nuværende forsikring i form af karensdage eller lavere dagpengeydelse.

Ase har derimod udarbejdet et ambitiøst forslag til ny dagpengemodel, der hæver dagpengeloftet markant, og giver langt flere forsikrede en reel økonomisk tryghed, hvis man kortvarigt står uden job. I Ases dagpengemodel falde ydelsen med tiden, så tilskyndelsen til at finde beskæftigelse øges proportionalt med ledighedsancienniteten.

Helt konkret hæves dagpengeloftet til 26.000 kroner om måneden og herefter sænkes dagpengeydelsen med ca. 8 procent hvert kvartal. Det øger kompensationsgraden mærkbart og giver to tredjedele af de nyledige en bedre indtægtsdækning i begyndelsen af ledighedsperioden.

Forslaget koster kun 270 millioner kroner mere end det nuværende dagpengesystem. Men det er vel at mærke en udgift, der er opgjort uden alle de positive adfærdseffekter er medregnet. Tiltrækker man bare en lille procentdel af de 800.000 personer på arbejdsmarkedet, som i dag står uden en arbejdsløshedsforsikring, fordi det nuværende system ikke er attraktivt, er forslaget finansieret.

Skrot derfor alle forslag fra Dagpengekommissionen om karensdage og lavere dagpengeydelse og brug kræfterne på forslag som Ases, der kan fremtidssikre en dagpengemodel, der både gør arbejdsløshedsforsikringen mere attraktiv, øger tilslutningen til dagpengesystemet og styrker fleksibiliteten på arbejdsmarkedet.