Debatindlæg: Offentlig digitalisering giver nye byrder

20.04.2015

Af Karsten Mølgaard Jensen, Ase, og Charlotte Jepsen, adm. direktør, FSR – danske revisorer (Børsen, 20. april 2014)

Digitalisering kan øge produktiviteten. Ingen tvivl om det. Og offentlige  digitale løsninger kan også nedbringe mængden af administrative byrder i  virksomhedernes kontakt med offentlige myndigheder.

Men man vil række  dansk erhvervsliv en stor og hjælpende hånd ved at sørge for, at de offentlige  digitale løsninger, som virksomhederne bliver pålagt at bruge, fungerer bedre,  end tilfældet er i dag.

En ny undersøgelse foretaget for Ase af  virksomhedernes brug af offentlige digitale indberetningsløsnin- ger viser, at  gennemløbstiden på nogle af de mest brugte løsninger kan forkortes væsentligt,  hvis offentlige myndigheder skruer op for brugervenligheden på de digitale  løsninger.

Øget brugervenlighed vil sænke de administrative byrder i  virksomhederne og dermed spare tid og penge for hele samfundet, ligesom mange  brugere vil kunne trække vejret lidt lettere.

Meget af kommunikationen  mellem virksomheder og offentlige myndigheder er i dag lagt over på digitale  platforme. Men tilsyneladende oplever hverken virksomheder eller rådgivere, at  kommunikationen fungerer gnidningsfrit.

I en spørgeskemaundersøgelse  blandt FSR - danske revisorers medlemmer vurderer to ud af tre revisorer, at det  største potentiale for at nedbringe smv-virksomhedernes bøvl med indberetninger  findes ved at øge brugervenligheden på de mange indberetningsløsninger.

Danske revisorers oplevelser med de digitale løsninger står ikke alene.  Beregninger foretaget for Ase viser, at eksempelvis indberetninger til  NemRefusion pålægger de små virksomheder administrative byrder for i alt 85 mio.  kr.. Men med lidt omtanke kunne disse byrder sænkes til 26 mio. kr., hvis blot  brugervenligheden forbedres.

Det fulde potentiale for byrdelettelser er  uden tvivl mange gange større, hvis man gennemgik samtlige offentlige  indberetningsløsninger for lav brugervenlighed.

Digitale løsninger kan  ende som det nye administrative bøvl, hvis de ikke er lavet med udgangspunkt i  brugernes behov. Dette budskab er hermed givet videre til de offentlige  myndigheder, der ejer de løsninger, som virksomhederne er pålagt at  benytte.

Vi opfordrer dem til at tage kampen op med bøvlede løsninger og  dermed forløse det fulde potentiale for digitaliseringen af Danmark.