Konjunkturmåling: Ringe forventninger hos de små virksomheder

10.03.2015

Flertallet af de mindre virksomheder har svært ved at ane lyset i horisonten, når man spørger til deres økonomiske forventninger inden for de næste tre måneder.

Ase har i en måling spurgt medlemsvirksomhederne om den økonomiske situation for virksomheden og om deres forventninger til den nære fremtid. Målingen viser blandt andet, at kun hver tredje forventer en positiv udvikling.

Forventningerne er dermed lidt lavere end ved en tilsvarende måling foretaget af Ase samme tid sidste år.

Læs konjunkturmålingen "Ringe forventninger hos de små virksomheder" her