Ansatte er langt hårdere arbejde end forventet

13.06.2016

Nye arbejdsgivere undervurderer i væsentligt omfang opgaverne forbundet med at have ansatte. Al den medfølgende administration viser sig langt mere kompleks og ressourcekrævende end først antaget og betragtes i dag som den suverænt største opgave ved at have ansatte. Også det at lede personalet er en kæmpe opgave. Personaleledelse er faktisk den mest undervurderede opgave, når virksomhederne skal udvide forretningen og ansætte den første medarbejder, viser en ny undersøgelse fra Ase. Til gengæld overvurderes opgaven med oplæring af nye medarbejdere og håndtering er deres sygdom.

Læs Ases analyse: Ansatte er langt hårdere arbejde end forventet