Dagpengejungle kvæler iværksætterlysten

03.03.2016

I dag drømmer kun hver syvende lønmodtager om en tilværelse som selvstændig. I 1999 var det omkring halvdelen – og i 2011 hver fjerde. Særligt bekymring for økonomien fylder hos lønmodtagerne, før drømmen om at springe ud som iværksætter realiseres, skriver Karsten Mølgaard Jensen på finans.dk

»Det eneste vi med sikkerhed ved er, at alt er usikkert.«

Sådan formulerede Voltaire, fransk filosof og samfundskritiker, for flere hundrede år siden det livsvilkår, vi som mennesker er underlagt. Den grundlæggende usikkerhed gør, at vi som alle andre væsener søger tryghed. I familien og på jobbet. Her er den danske lønmodtagerkultur en sikker havn. Når vi først har fået jobbet, er indtægten sikret. Huslejen hjemme og sommerferien inden for rækkevidde.

Faktisk er lønmodtagerkulturen så stærk, at Danmark er det land i EU med færrest selvstændige blandt de beskæftigede. En trist bundplacering. Nok er tryghed forudsætningen for, at vi trives. Men i for store mængder kan den bedøve. Kvæle det initiativ og gå-på-mod, som samfundet har så hårdt brug for.

Fremgang og nye arbejdspladser kræver konkurrence, iderigdom og virkelyst. Her har danskerne masser at byde på. Især blandt de unge trives drømmen om egen virksomhed. Men lønmodtagerkulturen kan være svær at ryste af sig, og med alderen svinder lysten hastigt til iværksætteri.

I dag drømmer kun hver syvende lønmodtager om en tilværelse som selvstændig. I 1999 var det omkring halvdelen – og i 2011 hver fjerde. Særligt bekymring for økonomien fylder hos lønmodtagerne, før drømmen om at springe ud som iværksætter realiseres.

Større økonomisk tryghed for selvstændige er helt afgørende, hvis flere skal starte egen virksomhed, lyder det samstemmende fra såvel lønmodtagere som nuværende selvstændige. Hver anden selvstændig og fire ud af ti lønmodtagere peger direkte på økonomisk tryghed som eksempelvis arbejdsløshedsforsikring og pensionsordning som de mest effektive tiltag, hvis flere skal starte egen virksomhed, viser en ny spørgeundersøgelse fra Analyse Danmark blandt cirka 1.000 lønmodtagere og ditto survey blandt selvstændige erhvervsdrivende medlemmer i Ase.

I dag drømmer kun hver syvende lønmodtager om en tilværelse som selvstændig. I 1999 var det omkring halvdelen – og i 2011 hver fjerde.

Med andre ord er et trygt og gennemskueligt dagpengesystem også for selvstændige vigtigt, hvis flere skal turde tage springet og blive iværksættere. Det kommende år skal en arbejdsgruppe, der for nylig blev nedsat af beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V), se nærmere på de i dag meget komplekse og utidssvarende dagpengeregler for selvstændige. Målet er ifølge ministeren, at de bærende principper i det nye dagpengesystem for lønmodtagere i videst muligt omfang også kommer til at gælde for selvstændige.

Som organisationen for langt over halvdelen af de forsikrede selvstændige, iværksættere og freelancere, der stadig mangler svar på, hvordan deres fremtidige arbejdsløshedsforsikringssystem bliver skruet sammen, bidrager Ase gerne med løsninger. Vi ved om nogen, hvor skoen trykker. Derfor ser vi frem til, at den nye fleksibilitet i dagpengesystemet også kommer de selvstændige til gode. Såvel i ord som handling.

Sådan er det ikke i dag. Iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende omfavnes altid hjerteligt verbalt, men når det kommer til de hårde facts og virkelighedens realiteter, er faktum, at de bliver straffet i det nuværende dagpengesystem.

Derfor er det afgørende, at dagpengesystemet bliver moderniseret, gennemskueligt og fremtidssikret – også for selvstændige og den voksende gruppe på det danske arbejdsmarked, som går under betegnelsen atypiske ansatte.

Som fremtiden er arbejdsmarkedet under hastig forandring. I løbet af arbejdslivet veksler flere og flere mellem at være lønmodtager og selvstændig, freelancer eller honorarmodtager. Karriereskift og udsving, der udfordrer kravet om enkelthed og gennemskuelighed i dagpengesystemet.

Et voksende arbejdsmarked med atypiske ansættelser passer dårligt med dagpengesystemet, som vi kender det i dag. Derfor er der god grund til reelt at ligestille forskellige arbejds- og beskæftigelsesformer i forhold til dagpengesystemet. Ellers risikerer vi at sætte den priste dynamik og fleksibilitet på det danske arbejdsmarked over styr.

Iværksættere, selvstændige og freelancere fortjener samme økonomiske tryghed som lønmodtagere, og samfundet har mere end nogensinde brug for deres kreativitet, virkelyst og fleksibilitet. Mens etablerede virksomheder nedlægger job i titusindvis for ufaglærte og faglærte, opretter iværksættervirksomheder tilsvarende nye, viser tal fra Rockwool Fondens Forskningsenhed

Og modsat de ”gamle” virksomheder, der stort set kun henvender sig til højuddannede, så formår iværksætterne at skabe job, der retter sig mod alle uddannelsesniveauer. Samtidig er iværksætterne mere produktive, mere uddannelsesintensive og har tendens til at betale højere lønninger. Bedste afsæt for succes er at starte ny virksomhed inden for en branche, hvor man i forvejen er ansat. Det er endnu et godt argument for, at springet fra lønmodtagertilværelsen til selvstændig erhvervsdrivende gøres så attraktivt som muligt. Eller rettere mindre risikobetonet.

Frygten for den kedelige side af iværksætteriet afholder mange fra at blive iværksættere. I hvert fald skaber de unge virksomheder i Danmark færre job end i eksempelvis USA, viser det seneste tal fra Erhvervs- og Byggestyrelsens Iværksætterindex 2010. Konklusionen er entydig. Vi har for få unge vækstvirksomheder.

Det er en skam. Ofte kigges ensidigt på de store virksomheder, når vækstgrundlaget i Danmark diskuteres. Det er desværre et forkert fokus. De fleste job findes ganske vist i de meget store virksomheder, men ifølge Rockwool Fonden er det de nye firmaer, som bidrager mest til nettojobskabelsen.

Iværksættere, selvstændige og freelancere fortjener samme økonomiske tryghed som lønmodtagere, og samfundet har mere end nogensinde brug for deres kreativitet, virkelyst og fleksibilitet.

Politikernes opgave er at give de selvstændige de bedste betingelser for at drive forretning – og dermed øge muligheden for succes. Hvem der får det, kan være svært at forudse. Der er sjældent en opskrift på succes. Derfor er det skidt for os alle sammen, at så få danskere tager springet og prøver deres iværksætterideer af. Mange skud på mål giver mange mål, også når det gælder iværksætteri.

Potentialet er enormt. Faktisk har Danmark i dag bundplaceringen som det land i EU, hvor færrest er selvstændige set i forhold til andelen af beskæftigede. Kom vi blot op på EU-gennemsnittet som Holland og Irland, ville vi have ekstra 165.000 selvstændige i Danmark. 

Selv om vi, som Voltaire pointerede, kun ved lidt om fremtiden, er der alligevel grund til optimisme.

De unge har heldigvis lysten til iværksætteri, og dem, som i dag driver en mindre virksomhed, ser lyst på fremtiden. Hver tiende selvstændig vurderer, at de skal ansætte flere medarbejdere i år. Det lover godt. Ansætter hver tiende af landets 200.000 selvstændige blot én ekstra medarbejder, er der udsigt til ekstra 20.000 arbejdspladser landet over.

Det er det forrygende ved de helt små virksomheder. De er oversete i politisk sammenhæng, men de står for en stor del af beskæftigelsen og jobskabelsen. De skaber omsætning, velstand og job over hele landkortet. Et trygt dagpengesystem for selvstændige, freelancere og atypiske ansatte er altså helt afgørende, hvis vi skal have flere lønmodtagere til at udfordre tilværelsen som selvstændig. Jo flere, der forfølger drømmen og tager springet, jo flere succeser og arbejdspladser kan vi glæde os over.

Læs indlægget her: