Danmark som bedste iværksætteriland

23.05.2016

Danskerne har bundrekord som det folkefærd i samtlige EU-lande, hvor færrest blandt de beskæftigede driver selvstændig virksomhed. Reelt har iværksætteriet herhjemme stået stille siden årtusindskiftet. Derfor bør regeringens bebudede iværksætterstrategi også have fokus på, hvordan vi får flere danskere til at droppe lønmodtagerjobbet og starte egen virksomhed, fastslår Karsten Mølgaard Jensen i en kronik bragt i Nordvestnyt, Frederiksborg Amts Avis og Dagbladet.

Danmark har brug for gode ideer, engagement og den drivkraft, iværksættere udvirker. Derfor hører vi ofte politikere og erhvervsorganisationer glæde sig over, at der hvert år registreres stadigt flere virksomheder.

Sidste år toppede antallet af CVR-registreringer (virksomhedens unikke identifikationsnummer) over 60.000.

Erhvervs-og vækstminister Troels Lund Poulsen (V), der har bebudet en ny iværksætterstrategi i år, hæftede sig ved, at antallet af nye iværksættere er steget til et » rekordhøjt niveau « . Det lyder forjættende. Desværre er det næppe dækkende.

Nok pibler det frem med nye virksomheder.

De seneste 15 år har der bare ikke været nævneværdigt flere, der er sprunget ud som iværksættere.

I virkeligheden dækker to ud af tre nye CVR-numre over aktivitetstomme eller genstartede selskaber, hobbyvirksomheder eller eksisterende virksomheder i ny selskabsform. Det viser en Ase-analyse af, hvad der reelt gemmer sig bag CVR-registreringerne.

Ganske vist boomer iværksætterlysten hos de unge. Hver tredje 18-29-årige drømmer om at blive iværksætter, men alt for få tager springet og gør drømmen til virkelighed.

Derfor er det langt fra nok at satse på at få flere virksomheder til at vokse.

Hidtil har flere vækstvirksomheder været regeringens forslag til særligt fokusområde. Men skal der skabes vækst og fremgang over hele landet, er vi nødt til også at se på, hvordan vi får flere danskere til at forlade lønmodtagerkulturen og springe ud som selvstændige erhvervsdrivende.

Erkender vi ikke, at iværksætteriet længe har stået bomstille, risikerer vi at udarbejde den forkerte politik.

Ases analyse af det stillestående iværksætteri har da også skabt opmærksomhed på Christiansborg. Brian Mikkelsen, erhvervspolitisk ordfører (K), har bedt erhvervs-og vækstministeren redegøre for stilstanden i iværksætterlysten.


Dansk bundrekord

Danskerne har bundrekord som det folkefærd i samtlige 28-EU-lande, hvor færrest driver selvstændig virksomhed.

Færre end hver 10. af de beskæftigede er selvstændige erhvervsdrivende -og lysten til at blive iværksætter er langt fra prangende. Blot hver syvende drømmer om at skifte lønmodtagerjobbet ud med et liv som selvstændig. Jo ældre vi bliver, jo stærkere dominerer lønmodtagerkulturen.

En fremtidig iværksætterpolitik kommer til at hvile på et for smalt grundlag, hvis den ensidigt fokuserer på, at virksomhederne skal vokse på antal og ansatte hurtigst muligt.

Tværtimod bør den udvikles i tæt samarbejde med andre politikområder eksempelvis uddannelses-og arbejdsmarkedspolitikken.

Eleverne skal tidligt i skoleforløbet introduceres til iværksætteri. Samtidig skal det økonomiske grundlag under selvstændige forbedres blandt andet i form af et trygt, gennemskueligt og fremtidssikret dagpengesystem kombineret med bedre muligheder for pensionsopsparing.

I dag er hverken dagpengesystemet eller iværksætterpolitikken gearet til de store omvæltninger på arbejdsmarkedet, danskerne vil opleve de kommende år. Udviklingen, der vil gøre op med fastansættelser som den typiske måde at være tilknyttet en virksomhed, er i fuld gang. Af lyst, nød eller tvunget af omstændighederne kombinerer flere sig igennem arbejdslivet med forskellige job på samme tid. Grænsen mellem selvstændig virksomhed og lønarbejde udviskes, og antallet af enmandsvirksomheder vokser. Samtidig skrumper antallet af virksomheder med ansatte.

Derfor bør udgangspunktet for en ny iværksætterstrategi være, hvordan vi skaber de bedste rammer for selvstændighedskulturen som modvægt til lønmodtagerkulturen.

Uanset om målet med forretningen er vækst og flere ansatte eller selvforsørgelse.

Faktisk er det at drive egen forretning med mulighed for selv at tilrettelægge sin arbejdsdag en glæde for langt de fleste. Skiftet fra lønmodtager til selvstændig medfører ekstra livskvalitet, viser undersøgelser. Det er godt for den enkelte og for samfundet.

Nye ideer, konkurrence og dynamik driver udviklingen og skaber arbejdspladser over hele landet. Også i det sjællandske oprettes nye virksomheder, om end det går langsommere end landsgennemsnittet.


Den største barriere

Netop udsigten til mere usikre økonomiske vilkår er den største barriere for at få flere til at forfølge den gode ide og realisere drømmen om at blive selvstændig.

Det påpeger såvel selvstændige som lønmodtagere uanset køn og alder i Ases analyser.

Derfor er muligheden for et fornuftigt økonomisk sikkerhedsnet under de, der tager springet, helt afgørende for at udnytte iværksætterpotentialet.

Lykkes det blot at løfte andelen af selvstændige op på EU-gennemsnittet som eksempelvis Holland og Irland, hvor omkring 14 procent af de beskæftigede driver egen virksomhed, vil det give ekstra 165.000 iværksættere herhjemme.

Så der er god grund til at få flere danskere til at udnytte deres potentiale som iværksættere -og mange veje til at nå det mål. Men det kræver, at vi ser nøgternt på, hvordan det faktisk går med iværksætteriet.