Danskere er blandt de mest it-parate, men de små virksomheder sakker agterud

21.11.2016

En ud af fire virksomheder er kun basalt digitaliserede eller slet ikke, viser undersøgelse blandt Ases medlems-virksomheder. For dem bliver næste bølge af digitalisering svær at indhente, skriver administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen i et opinion-indlæg på finans.dk.

Generelt er danske virksomheder gode til at tage de digitale muligheder til sig. Men de mindste virksomheder tøver. Hver fjerde af de mindste virksomheder har ikke engang en hjemmeside, og to ud af fem selvstændige erhvervsdrivende vurderer, at deres virksomhed slet ikke eller kun i mindre grad udnytter de digitale muligheder. Det viser en undersøgelse blandt Ases 70.000 medlemsvirksomheder.

Første bølge af digitalisering er skyllet ind over landet, og vi har et godt digitalt udgangspunkt. Vi har en veludbygget digital infrastruktur i form af mobilnetværk, bredbånd med videre. Danskerne er blandt de mest it-parate med gode it-kundskaber. Faktisk er Danmark samlet set det mest digitale samfund i EU. Men vi bliver åndet i nakken, og de mindre virksomheder halter bagud. En ud af fire virksomheder er kun basalt digitaliserede eller slet ikke.

For dem bliver næste bølge af digitalisering svær at indhente. Den handler om de nye teknologiske muligheder, der ligger i for eksempel 3D-print, sensorteknologi og netværkskommunikation (Internets-of-Things), datadreven analyse, kunstig intelligens og avanceret robotteknologi. Digitale løsninger og processer, som er sværere og mere risikofyldte at få udviklet og tilpasset i forretningsmodellerne. Hastigt ændrer digitaliseringen måden at drive virksomhed og forretning på. Nye markeder opstår, og det går stærkt. 

Siden den globale finanskrise i 2008 er danske virksomheders investeringer i it faldet, og de seneste år har Danmark tabt terræn i bestræbelserne på at udvikle nye produkter og forbedre kundeoplevelsen. Samtidig henter danske virksomheder en lavere andel af deres omsætning fra e-handel end i eksempelvis Sverige, Norge og Storbritannien. Aktuelt er den danske web-import årligt mindst 10 milliarder større end eksporten på nettet, fremgår det af regeringens Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2016. Blandt de mindste virksomheder benytter færre end hver syvende sig af e-salg, og under ti procent af deres omsætning kommer herfra, viser Ases undersøgelse.

Det gælder eksempelvis i byggebranchen og anlægsbranchen, som er blandt de mindst digitale erhverv i Danmark til trods for, at der også her er store perspektiver i digitale løsninger. Konkret kan teknologien hjælpe virksomhederne med at leve op til bestemte lovkrav eller lave kvalitetssikring mest effektivt. Hvis en svend monterer et vindue, kan han ved hjælp af digitale løsninger på sin iPad eller smartphone løbe en tjekliste igennem og markere på plantegningen, hvilket vindue det er. Så kan mester sidde derhjemme og se, at svenden har lavet de kontroller, han skal. Det fulde overblik over kvalitetssikring og fotodokumentation sparer tid og penge – og bliver dermed også en fordel for kunderne.

Heldigvis er regeringen opmærksom på udfordringerne og har blandt andet nedsat Produktionspanel 4.0, som skal komme med anbefalinger til, hvordan de danske virksomheder – ikke mindst SMV’erne – kan gribe de digitale muligheder.

Det kan kun gå for langsomt. Danske virksomheder er ved at miste pusten i forhold til, hvor hurtigt vi opsnapper og anvender nye digitale løsninger. Det udfordrer konkurrenceevnen fremadrettet. Derfor er digital vækst og innovation vigtige forudsætninger for vækst og fremgang såvel for Danmark som den enkelte virksomhed. Der er ingen vej udenom. Invester tid og penge og gør brug af de mange nye digitale løsninger. Det er en af vejene til økonomisk fremgang i de små virksomheder.

Se indlægget her: