Iværksætteri: Mere opmærksomhed er tiltrængt

11.12.2016

Trods myter om det modsatte er Danmark reelt kun et middelmådigt land at starte virksomhed i. Vi har om noget brug for den virkelyst, innovation og fremdrift, som iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende repræsenterer. Derfor er det helt essentielt for Danmarks fremtid, at regeringsgrundlaget nu har fået et markant og stærkt fokus på at styrke iværksætterkulturen, skriver Ases administrerende direktør Karsten Mølgaard Jensen i kronik bragt i blandt andet Fyens Stiftstidende og flere jyske lokalaviser.

Bedre forhold og vilkår for iværksættere og små selvstændige erhvervsdrivende er et vigtigt mål for den nye regering. Det er tiltrængt. Danmark har for længe forsømt iværksættermiljøet og den flid, idérigdom og entrepreneurskab, det rummer. Forhåbentlig kan det blive en saltvandsindsprøjtning, at drømmen om egen virksomhed nu endelig prioriteres i regeringsgrundlaget.

Reelt har iværksætteriet herhjemme stået stille i 15 år, viser tal fra Danmarks Statistik. Nok er antallet af CVR-registrerede firmaer vokset, men stigningen dækker over aktivitetstomme eller genstartede virksomheder, hobbyvirksomhed, forældrekøbte lejligheder og eksisterende virksomheder i ny selskabsform.

Kun hver tredje ny CVR-registrering er en ny og aktiv iværksættervirksomhed - og niveauet på omkring 20.000 har været stabilt i en årrække.

Det er langt fra opmuntrende for dansk erhvervsliv - slet ikke i Region Syddanmark, der i perioden fra 2001 til 2015 står for den svageste udvikling i antallet af CVR-registreringer sammenlignet med de øvrige regioner. Således blev der sidste år CVR-registreret godt 10.000 virksomheder i Region Syddanmark. Det svarer til en stigning på cirka 45 procent set i forhold til 2001, mens der i den tilsvarende periode i snit blev registreret 60 procent flere virksomheder i landet som helhed.

Trods myter om det modsatte er Danmark reelt kun et middelmådigt land at starte virksomhed i. Vi har om noget brug for den virkelyst, innovation og fremdrift, som iværksættere og selvstændige erhvervsdrivende repræsenterer. Ni ud af ti virksomheder har under ti ansatte, og de udgør rygraden i dansk økonomi. Øget velstand og beskæftigelse af helt afhængig af, at nye ideer realiseres og arbejdspladser skabes.

Derfor er det helt essentielt for Danmarks fremtid, at regeringsgrundlaget nu har fået et markant og stærkt fokus på at styrke iværksætterkulturen-Regeringsgrundlaget for den hidtidige smalle V-regering var renset for målsætninger og ambitioner vedrørende iværksætteri. Heldigvis tør regeringen nu igen have ambitioner om, at flere skal forfølge drømmen om at skabe noget i det danske samfund.

Traditionelt er dansk erhvervsliv kendetegnet ved mange små og mellemstore virksomheder, men i dag er danskerne det folkefærd i EU med færrest selvstændige blandt de beskæftigede. Ganske vist stortrives myten om, at vi er et stærkt iværksættersamfund og et godt sted at starte egen virksomhed. Desværre er det langtfra virkeligheden. Reelt er Danmark et middelmådigt opstartsland - i den seneste opgørelse fra Verdensbankens Doing Business kommer vi ind på en beskeden 24. plads målt på rammevilkår.

Lønmodtagerkulturen stortrives og har så godt fat i danskerne, at kun hver syvende dansker overvejer at skippe den faste månedsløn og forfølge drømmen om at blive iværksætter. Det fastlåste situation skal brydes, så flere tør kaste sig ud i at skabe ny virksomhed og realisere deres iværksætterdrøm. Udsigten til økonomisk usikkerhed er den afgørende årsag til at tøve. Derfor er den kommende dagpengereform for selvstændige, iværksættere og atypiske ansatte helt afgørende for, om lysten til at blive herre i eget hus slår igennem.

Netop de små virksomheder er en vigtig nøgle til vækst og velstand, og de skaber arbejdspladser over hele landet. Derfor er det positivt, at der nu nedsættes et iværksætterpanel, at kampen mod de administrative byrder styrkes, at virksomhedsforums mandat udvides, at erhvervsfremmeindsatsen målrettes, skatter lettes, at der sættes skub på digitaliseringen og at adgang til kapital styrkes.

Jo flere, der forfølger den gode idé og realiserer iværksætterdrømmen, jo stærkere står Danmark økonomisk og menneskeligt.

Iværksættere mænd som kvinder er hjørnestenene i et entreprenant samfund. Vores fremtid bygger i høj grad på, at vi får gang i iværksætteriet og samtidig skaber de bedst mulige vilkår for at starte, drive og udvikle virksomhederne.

Nok er lysten og engagementet drivkraften for enhver succesfuld iværksætter, men rammerne skal også være i orden. Her er et bedre og mere gennemskueligt dagpengesystem for selvstændige helt afgørende. Så en succesfuld iværksætterstrategi forudsætter en bred vifte af initiativer i stedet for det nuværende smalle fokus på, at virksomhederne skal vokse på antallet af ansatte så hurtigst som muligt. Det gælder om at styrke selvstændighedskulturen og forbedre de generelle vilkår for at starte og drive egen virksomhed.

Hver gang Folketinget lovgiver eller det offentlige digitaliserer, skal virkeligheden hos de små selvstændige erhvervsdrivende tænkes ind. Vi skal tænke i brugbare og lettilgængelige løsninger, som også kan håndteres af ganske få medarbejdere i de mindste virksomheder, der investerer det meste af deres vågne tid med at få virksomheden i drift.

At selvstændige ifølge flere undersøgelser generelt er mere lykkelige end lønmodtagere, er endnu et argument for at "genoplive" selvstændighedskulturen. At være herre i eget hus og selv kunne tilrettelægge sit arbejdsliv øger tilfredsheden med tilværelsen.