Nej tak til tvungen pensionsopsparing

01.09.2016

De frivillige pensionsordninger for selvstændige skal gøres mere fleksible. Tvang løser på ingen måde pensionsudfordringerne, pointerer Karsten Mølgaard Jensen, administrerende direktør i Ase i sin blog på Business.dk

Alle danskere gør klogt i at spare op til pension.  Også for selvstændige erhvervsdrivende og iværksættere kan en pensionsordning være en overordentlig god investering. Men at tvinge selvstændige til pensionsopsparing, som regeringen lægger op til i sit 2025-udspil, er ingen farbar vej.

Selvstændige er netop vant til at klare sig selv og være uafhængige. At være herre i eget hus og selv kunne bestemme over sit arbejdsliv og høste frugterne af indsatsen er en vigtig motor for at være iværksætter og drive selvstændig virksomhed.  Derfor takker de fleste selvstændige nej til tvangsopsparing. Det viste en undersøgelse blandt Ases medlemsvirksomheder allerede sidste år. De selvstændige efterlyser i stedet at kunne indbetale mere til pensionen i de år, der er overskud til det – og ikke være underlagt tvang.

750.000 danskere står i dag uden en egentlig pensionsopsparing, og mange iværksættere sparer heller ikke op til pensionsalderen på traditionel vis. Men løsningen for dem er mere fleksibilitet.  De to procent, regeringen lægger op til, at alle danskere uden pensionsopsparing skal tvangsindbetale, løser på ingen måde de selvstændiges pensionsudfordring. To procent er hverken noget eller ingenting, men alene et unødigt bureaukratisk tiltag, som besværliggør virksomhedsejernes dagligdag uden at sikre dem en ordentlig dækning som pensionister.  

Så nok kan der være god grund til at spare op til alderdommen, og mange selvstændige sætter ikke tilstrækkelige midler af til at sikre deres pension. Men typisk har de varierende indkomster og derfor brug for likvid kapital til at udjævne indkomstudsving. Det gør det vanskeligt at placere pengene i en bunden pensionsordning, og derfor skal de i stedet have større mulighed for at udligne de frivillige pensionsindbetalinger mellem gode og dårlige år. 

Eksempelvis skal selvstændige i dag inden årets udgang tage stilling til, hvor meget de vil indbetale på pensionsordningen, mens de først flere måneder senere har det fulde overblik over deres/virksomhedens økonomiske situation, når revisoren er færdig med det endelige regnskab. Så jo mere fleksible regler, jo større motivation har de selvstændige til at indbetale til pension. 

Mange iværksættere kommer først i gang med at spare op i en sen alder. Typisk koncentrerer de indsatsen om at få gang i virksomheden, tøver med at indbetale til pension og lægger i gode år hellere penge til side til dårligere tider. Ofte svinger selvstændiges indkomst meget, og de bør ikke straffes skattemæssigt, hvis indbetalingerne til pension varierer fra år til år. Netop tryghed omkring økonomien i hverdagen er et vigtigt parameter for at tage springet og blive selvstændig. 

I dag forbedrer en stor andel af de selvstændige sig økonomisk på deres alderdom på andre måder. Først og fremmest drejer det sig om opsparing i virksomheden, men også investering i ejerbolig/sommerhus er typisk en del af forberedelserne.  Men strategien med at satse på at bruge overskuddet ved salg af virksomheden til pension kan være risikabel. Det er langt fra sikkert, at de kan finde interesserede købere til den, når pensionsalderen nærmer sig.

Dels ved selvstændige ikke på forhånd, hvor meget virksomheden kan indbringe ved salg. Ofte falder værdien hen mod pensionstidspunktet i takt med, at den selvstændige typisk drosler ned.  Dels risikerer de at miste opsparingen i virksomheden, hvis det skulle gå galt, fordi opsparingen her i modsætning til pensionsopsparingen ikke er kreditorsikret.  Det betyder, at eventuelle kreditorer kan gøre krav på midler indeholdt i virksomheden.  

Så ja, der er god grund til at motivere iværksættere til at øge deres pensionsopsparinger, men løsningen er bedre mulighed for at tilpasse indbetalingerne virksomhedens drift – ikke tvangsbinding af likvide midler. Bureaukratiske tiltag uden større virkning generer i forvejen iværksættere og små virksomheder unødigt.

Se indlægget her: